Brexit Referandumu Sonrası Birleşik Krallık (BK) 13.05.2020

Sayın Üyemiz,

Sanayi Bakanlığı’ndan gelen duyuruya göre;

Ticaret Bakanlığı’ndan tarafımıza iletilen yazıda, Brexit referandumu sonrası Birleşik Krallık (BK) ile ülkemiz arasında mevcut ticaret akışının aksamadan devam ettirilebilmesi amacıyla düzenlenmiş ve düzenlenmemiş alanda teknik düzenlemeler konusunda atılabilecek adımlar ile ikili ticarette ortaya çıkabilecek olası teknik engellerin bertarafına yönelik olarak ülkemiz ile BK arasında sektörel “karşılıklı tanıma anlaşmaları” tesis edilmesi imkanlarının araştırıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Brexit sonrasında BK ile ticari ilişkilerimizin hukuki altyapısının oluşturulması ve başlatılması muhtemel Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine hazırlık çalışmaları kapsamında otomotiv sanayi alanında istişare süreçlerinin yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından STA bağlamında, özellikle otomotiv sektörü gibi ikili ticaretimizde önem arz eden sektörler itibarıyla tesis edilecek veya STA’ya dahil edilecek karşılıklı tanıma düzenlemelerinin ticaretin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacağı ve mevcut ihracatımızın olumlu seyrinin devam ettirilmesi bakımından önemli olacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinin STA müzakerelerine dahil edilmesine ilişkin olumlu görüşünüz olması halinde, ele alınması gereken konulara ve sürece ilişkin değerlendirmelerinizin en geç 13 Mayıs 2020, 20.00’a kadar tuba.durmaz@sanayi.gov.tr adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımızla

Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği