'Bugün hasta gelmesin' diye dua eden hastane çalışanı işten atıldı

Özel bir hastanede, boş yatağa oturarak “bugün hasta gelmesin diye dua ederken” çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan hastane personelinin bu davranışı çalışma disiplinine aykırı bulundu.

Özel hastanede çalışan bir hasta bakıcı arkadaşlarıyla birlikte hastanede fotoğraf çektirip; başlık olarak da ‘hasta gelmesin diye dua ederken biz’ diye yazarak bu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. İşverenin de söz konusu paylaşım nedeniyle işçinin sözleşmesini feshetti.

İşten çıkarılan işçi aynı meslek grubu içerisinde bu fotoğrafın paylaşılmış olduğunu, bu nedenle de bu paylaşımın arkadaşlar arasında veya meslektaşlar arasında bir espri olarak kabul edilmesi gerektiğini ve bu fotoğrafın işvereni küçük düşürecek nitelikte olmadığını öne sürerek işe iade davası açtı. İş Mahkemesi işvereni hakkı buldu. Bu kez işçi iş mahkemesinin kararını temyiz etti. yargıtay 7. Hukuk Dairesi 26. Şubat tarihli kararında, yerel mahkemenin işten çıkarma kararını onadı. Dairenin emsal oluşturacak 26.05.2016 tarih 2016/10461 esas, 2016/11592 sayılı kararı özetle şöyle:

“Dairemizin 2015/46017 Esas sayılı dava dosyasında aynı paylaşım nedeniyle iş akdi feshedilen işçinin savunmasından fotoğrafların mesai saatleri içerisinde çekildiği ve paylaşılmasına davacının rızasının bulunduğu anlaşılmaktadır. Davacının mesai saatleri içerisinde çekilen ve paylaşılacağının bilindiği fotoğraflarının binlerce kişi tarafından izlenebilecek bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanması iş yerindeki çalışma disiplinini ve iş akışını etkileyecek nitelikte olup artık davalı işverenden davacı ile çalışması beklenemeyeceğinden somut olayda haklı bir fesih nedeni bulunmasa bile fesih için geçerli bir nedenin bulunduğunun kabulü gerekmektedir."

http://kazete.com.tr/haber/bugun-hasta-gelmesin-diye-dua-eden-hastane-calisani-isten-atildi_51943