C Grubu Başvuruların SGK İnternet Sitesinden Yapılması Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, C Grubu Başvuruların Kurumumuz İnternet Sitesinden Yapılması Hakkında Duyuru yayınlanmıştır.

Lüften başvurularınızı, başvuru detaylarını ve açıklamaları ekli duyurudan inceleyerek yapınız.

Firmalar tarafından C grubu SUT kodu-barkod eşleştirme başvuruları 01.01.2024 tarihinden itibaren başvuru dönemi içerisinde Kurumumuz https://gss.sgk.gov.tr/TibbiMalzemeBasvuru/login internet adresinden yapılacaktır. ÜTS’den veya manuel olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

“Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” de yapılacak değişikliğe kadar 01.01.2024 tarihi itibariyle;

1- D grubu başvurular geçici olarak durdurulmuştur.
2- Yönerge kapsamında C grubu başvurulardan, bilimsel komisyonlarca değerlendirilen ve alınan kararlar neticesinde SUT kodu-barkod eşleştirmeleri gerçekleştirilmemiş olan barkodların Ocak 2024 dönemi itibariyle tekrar aynı SUT koduna başvuru yapılabilecektir.
3- Yönerge kapsamında yapılan D grubu SUT kodu-barkod eşleştirme başvurularının geçici olarak durdurulması,
4- Yönerge kapsamında C grubu SUT kodu-barkod eşleştirme başvuruları bir defaya mahsus Ocak 2024 dönemi için 19.01.2024 tarihine uzatılmış olup yukarıda belirtilen evrakların 26.01.2024 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuz evrak servisine teslim edilmesi gerekmektedir.

duyuru.pdf (222 KB)