C ve D Grubu Başvurular Hakkında Duyuru 30.12.2020

“10.11.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Web sitesinde yayımlanan “C ve D Grubu Başvurular Hakkında Duyuru” içeriğinde belirtildiği üzere C grubu başvuru sonuçlarına itiraz süresi 15 (onbeş) gün olarak uygulanacaktır. 2020 yılı Ağustos dönemi C grubu başvuru sonuçları için itiraz edecek firmaların gerekli evrakları 6 Ocak 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu evrak servisine teslim etmesi gerekmektedir.”

“10.11.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Web sitesinde yayımlanan “C ve D Grubu Başvurular Hakkında Duyuru” içeriğinde belirtildiği üzere ÜTS üzerinden yapılan C ve D grubu başvurulara ait evrakların, en geç başvuru bitim tarihini takiben 5 (beş) iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmesi gerekmektedir."