Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi 17.01.2019

image

“Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi” bu planın bir
parçası olarak Bakanlığımızca hazırlanmıştır. Bu rehber sayesinde tüm personelimizde farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir. Hem çalışanlarımızın hem de her seviyedeki yöneticimizin bu konuyu iyi bilerek güvende kalmak, şiddetten korunmak ve korumak için alması gereken tedbirler ve kanuni haklar özetlenmiştir. İstenmeyen olaylarla hiç karşılaşmamak amacıyla yürütülen çalışmalardan birisi olan bu kitabın amacımıza ulaşmada yardımı olmasını temenni ediyorum.

Hastanelerimizde ve sağlık kurumlarımızda alacağımız tedbirlerle sorunları çözerek, sağlık hizmeti veren personelimiz ve hastalarımızın çözümsüzlük noktasında karşı taraflar olmasının önüne geçmek istiyoruz.

Belge: Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi.pdf (1.7 MB)

Kaynak :Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi