Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında

Ticaret Bakanlığı tarafından TOBB’a iletilen yazıda,

Bireylerin ve toplumların iklim değişikliği gibi çevre sorunları ile sürdürülebilir tüketim gibi konulara karşı ilgisinin ve hassasiyetinin artmasıyla birlikte tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerin satış ve tanıtımlarında, tüketicilerin çevreye ilişkin hassasiyetlerinin istismar edildiğinin sıklıkla karşılaşılan bir sorun haline geldiği belirtilmiş olup; bu doğrultuda ise 13 Aralık 2022 tarihinde reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla hazırlanan “Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz” un yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; çevreye ilişkin beyan ve görseller içeren ticari reklam ve ticari uygulamalarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve anılan Kılavuz hükümlerine uyulması hususu bildirilmektedir.

Bahse konu kılavuz ekte takdim edilmektedir.

ÇEVREYE İLİŞKİN BEYANLAR İÇEREN REKLAMLAR HAKKINDA KILAVUZ.pdf (295 KB)