Cezayir'de İlaç ve Medikal Ürünlerin İthalatında İstenen Belgeler Hakkında

Ticaret Bakanlığı tarafından TOBB’a iletilen yazıda,

Cezayir Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Cezayir’e ilaç ve medikal ürünlerin ithalatında izin belgelerinin alınmasının zorunlu olduğu, ithalatçılar tarafından yapılacak ithalat izni başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler arasında “ithal edilecek ürünün menşe ülkesi ticaret odaları tarafından onaylı FOB fiyat listesi”nin de yer aldığı ve ihracatçıların bu belgeyi ticaret odalarına onaylatmakta güçlük çektiği yönünde şikayetlerin bulunduğu ifade edilmektedir.

Anılan ülkeye ihracatın olumsuz etkilenmemesi için yukarıda belirtilen hususların hassasiyetle değerlendirilerek gelişmelerin TOBB’a ([email protected]) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.