Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (ÇÖZGER) 13.03.2019

image

20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe geçici madde eklenmiş olup, resmi gazetede; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190310-1.htm yayımlanmıştır.

Kaynak: Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (ÇÖZGER)