COVID-19 Dinamik Denetim Süreci

TOBB tarafından federasyonumuza iletilen E-mail’de COVİD 19-PANDEMİ süreci ile ilgili İçişleri Bakanlığının denetim süreçleri konulu ilgi yazısı tarafımızla paylaşılmıştır.

EK te İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü resmi yazısını bilgilerinize sunarız.

Sayı 2021-95 EK 1 Dinamik Denetim Süreci Resmi yazı.pdf (3.14 MB)