Damar Görüntüleme Sistemi AccuVein AV500 Teknik Şartnamesi

image

ST08161 Damar Görüntüleme Sistemi AccuVein AV500

Damar Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz yüzeysel venlerin bulunmasına yardımcı olmalı, taşınabilmeli, elde tutulabilen bir cihaz olmalıdır.

 2. Cihazın görüntüleme yeşil lazeri Sınıf I olmalıdır. Dalga boyu ise yeşil lazer için en az 520nm infrared için en az 830nm olmalıdır. Aynı zamanda EN/IEC 60825-1:2014 e uygun olup en az 485nJ ile 270nJ arasında değer almalıdır.

 3. Cihaz cilt altındaki venleri saptamak için kızılötesi ışın kullanmalı, aynı zamanda venlerin hemen üzerindeki cilt yüzeyine yansıtarak çalışmalıdır.

 4. Cihaz derinin yaklaşık 10mm altına kadar derinlikteki venleri görüntüleyebilmektedir.

 5. Cihaz, sol tarafındaki tek bir tuş sayesinde güç ve ven gösterme ışığını açmalıdır. Aynı tuş üzerinden ven gösterme ışığını kapatabilmelidir.

 6. Cihazın üzerinde fonksiyon tuşları olmalıdır. Ters ayar modu sayesinde projeksiyon edilen damar görüntüsünün renk yoğunluğu terse çevrilebilmelidir.

 7. Cihazın projeksiyon parlaklığı 3 kademeli olarak ayarlanabilmelidir (Düşük, normal, parlak).

 8. Cihazın üzerindeki tuşlar ile cihazın otomatik kapanması ayarlanabilmelidir. Cihaz 10 dk sonra otomatik olarak kapat veya sürekli açık tut şeklinde ayarlanabilmelidir.

 9. Cihaz kablosuz ve fansız olarak çalışmalı böylece kontaminasyon riski ortadan kalkmalıdır.

 10. Cihaz lityum-ion 3.6V, 3100mA tipte batarya ile çalışmalıdır. Cihaz ekranında cihazın şarj durumu görülebilmektedir.

 11. Cihazın ağırlığı en fazla 275 gram olmalıdır.

 12. Cihaz tam şarjda en az 2 saat ven ışığı açık bir şekilde çalışabilmelidir.

 13. Cihazın tam şarj olma süresi en fazla 4 saat olmalıdır.

 14. Cihaz özel dezenfeksiyon şartları gerektirmeksizin %70 isopropil alkol ile temizlenebilmelidir.

 15. Cihazın elektrik güvenlik seviyesi IEC60601 ‘ye uygun olmalıdır.

 16. Cihaz zone1, zone2, zone3 bölümlerinde kullanımı için MR güvenli olmalıdır . Bu uygunluğu belgelendirilecektir.

 17. Cihaz hava geçişine izin vermeyen kapalı tipte olmalıdır.

 18. Cihazın periyodik bakım ve kalibrasyon ihtiyacı olmamalıdır.

 19. Cihazın ISO 13485:2016 sertifikası olmalıdır.

 20. Cihaz ile birlikte şarj ünitesi ve şarj aleti verilmelidir.