Danıştay Kararı İle İlgili Duyuru 03.08.2017

aaeert

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Ziyabey Cad. No:6 Pk:06520 Balgat/ANKARA Bilgi İçin: Dr. Tuncay ALKAN
Telefon No: (312) 207 89 39 Faks No:(312) 207 81 45 Şube Müdürü V.
İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr E-Posta :[email protected] Telefon No: (312) 207 82 41

02/08/2017

DANIŞTAY KARARI İLE İLGİLİ DUYURU

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 2017/287 E. sayılı dosya ile açılan davaya ilişkin
17/05/2017 tarihli kararı ile 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 17 nci maddesi ile değiştirilen, 24/03/2013 tarihli
ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama
Tebliğinin 4.2.34 numaralı maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) bendi”nin yürütmesi
durdurulmuştur.

Kararın Kurumumuza tebliğ edildiği tarih olan 24/07/2017 tarihinden
başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.

Belge : duyuru_03082017.pdf (273.4 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_03082017