Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler

Ticaret Bakanlığı’ndan TOBB’a depremden etkilenen yükümlülerin mağduriyet yaşamamasını teminen, gümrük rejimleri ve uygulamaları kapsamında yükümlülük getiren ve hak düşümüne sebep olan sürelerin durdurulması/uzatılması ile transit rejimi kapsamındaki bazı para cezalarına ilişkin Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine ekte kayıtlı yazının iletildiği bildirilmektedir. (Gümrükler Genel Müdürlüğü Üst Yazı)

Bahse konu yazıda,

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ekte belirtilen maddeleri (Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk.) dahilinde ihracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulan eşya ile geçici depolama yerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyaya ilişkin süreler,

Geçici ithalat rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamındaki süreler,

Gümrük idaresince izin verilen hariçte işleme izni kapsamında yurtdışına gönderilen eşyanın geri getirilmesi için gereken rejime ilişkin süreler,

Geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize giriş yapan ve 06.02.2023 tarihinden önce süresi sona eren veya bu tarihten sonra süresi sona erecek olan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları için yurtta kalma süreleri,

Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz, GAP, Fırat ve İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantıları gümrük idareleri hareketli ve/veya varışlı transit beyanları,

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1),

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği ve Uzlaşma davetiyesine yönelik uygulamalar belirtilmekte olup, ilgilenen üyelerimiz için bahse konu yazılar ekte takdim edilmektedir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü Üst Yazı .pdf (232 KB)

Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk. .pdf (1.59 MB)