Devlet hastanelerindeki memnuniyet %78 ile üniversite ve özeli geçti