Diş Tedavileri İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları 2

Soru:

Oğluma diş dolgusu yaptıracağım bunu özel hastaneye yaptırıp parasını Kurumdan alabilir miyim? Konu hakkında bilgi almak istiyorum.

Cevap:

Bahsedilen diş tedavisinin ödenebilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından tedavinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olması gerekmektedir.

Soru:

Kızım 14 yaşında dişlerine tel takılması gerekiyor. Diş Sağlık Merkezi’ne müracaat ettim orası müdahale edemedi Tıp Fakültesi’ne başvurdum orası da şuan 14 yaşında bana 5 yıl gün verdiler ama durumu acil. Ben bunu SGK tarafından nasıl yaptırabilirim 5 yıl sonra yaşı 19 olacağı için yüklü bir para karşılığı yapılacak.

Cevap:

Kurumca, tedavi hizmetlerinin randevu işleyişine müdahele sözkonusu değildir. Sağlık Uygulama Tebliğinin ek EK/7B gereğince çocuğunuzun ortodontik tedavi gereksinimi olduğuna dair Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince en az bir ortodonti uzmanının/ortodonti konusunda doktoraya sahip diş hekiminin yer aldığı üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine başvurabilirler. Bu tedavilere ait fatura bedellerinin SUT eki EK-7 listesindeki “7.1 Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi İşlemleri” bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden ödenebilmektedir

Soru:

Gaziyim Emekli Sandığı’na tabiyim.Diş polikliniklerinden ücretsiz olarak ve sevksiz olarak protez gibi muayene yaptırabilir miyiz?

Cevap:

Gazilerden gördükleri diş tedavileriyle ilgili olarak katılım payı kesilmez. Ancak %40 ve üzerinde özürlü kişiler hariç olmak üzere kapsamdaki kişilerin özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için müracaat ettikleri Kurumla sözleşmeli ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen sağlık hizmeti sunucularında tedavilerinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları zorunludur.

Soru:

Emekli Sandığı emeklisiyim. Alt-üst damak yaptırmak istiyorum, devlet hastanesinde. Kurum ne kadarını karşılar.

Cevap:

SGK ağız protezleri için SUT eki fiyat listelerinde belirtilen protez bedelleri üzerinden emeklilerden % 10 katılım payı almaktadır. Protez haricindeki işlemlerde katılım payı almamaktadır.

Soru:

Özel bir hastanede diş protezi yaptırdım. Hastaneye ne kadar fark ödemem gerekir? Maaşımdan ne kadar kesilecektir? Sadece SSK ‘ya bağlı anlaşmalı hastanelerden nasıl ücret alınır?

Cevap:

Özel hastanelerde sevksiz yapılan protez bedelleri kurumca karşılanmamaktadır. Kurumun diş tedavileriyle ilgili olarak sadece resmi kurumlarla sözleşmesi mevcuttur. Resmi kurumlarda yapılan diş protezlerinin katkı payı emekliler için protez bedelinin %10 kadar maaşından kesilir.

Soru:

Devlet Hastanesi’nde anneme diş protezi yaptırdık üst ve alt damak olarak. Üst damaktan memnun kalmadık SGK karşılar mı tekrar yaptırsak.

Cevap:

Protezlerin yenilenme süresi 4 yıldır. Bu süreden önce yenilenen protez bedelleri kurumca ödenmez. Bu çerçevede başvuru sahibinin tekrar protez yaptırması halinde bedeli kurumca karşılanmayacaktır.

Soru:

Çene tedavisinde kullanılan aparatların karşılığı kurum karşılığında öder mi?İmpilant model kartı aldım. Kurum karşılığını öder mi?

Cevap:

Çene tedavisinde kemik içi implant bedelleri kurumca karşılanmadığından bahsedilen aparat bedelleride kurumca karşılanmamaktadır.

Soru:

Diş tedavisi yaptırdım SGK geri ödeme yapıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu karşılıyor ise ne zaman ve ne şekilde ücretimi alabilirim.

Cevap:

Ağız diş sağlığı merkezlerince dışarıya sevkedilmeden özelde yapılan diş tedavi bedelleri kurumca karşılanmamaktadır.

Soru:

Özürlülerin diş tedavilerinden katılım payı alınmakta mıdır? Konuyla ilgili bilgi almak istiyorum.

Cevap:

Özürlüler için diş tedavilerinde katılım paylarından muafiyet söz konusu değildir.

Soru:

Dişlerime dolgu işlemi yapılacak. Bu işlemi SGK karşılıyor mu?

Cevap:

Dolgu tedavileri SUT doğrultusunda Kurumumuzca karşılanmaktadır.