DMO Sağlık Market Süreçlerinde Düzenleme ve Sadeleştirme Hakkında 27.10.2020

Sayın Üyemiz,

DMO sayfasında Sağlık Market Süreçlerinde Düzenleme ve Sadeleştirme Yapıldığı haberini paylaşmıştır. Yapılan düzenlemeleri EK te bilgilerinize sunarız

Güncellenme Tarihi : 25 Ekim 2020 Pazar

Sağlık Bakanlığı ile yapılan “Tedarik İşbirliği Protokolü” kapsamında devreye alınan Sağlık Market’in daha etkin ve verimli işleyebilmesi amacıyla Çerçeve Anlaşma İlan ve Anlaşmaları ile Sağlık Market Kapsamındaki Ürünler İçin Yapılacak Olan Elektronik İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslarda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemelerle;

Sağlık Market kapsamındaki tüm işlemlerin elektronik ortamda herhangi bir aksamaya meydan vermeyecek şekilde hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesi amacıyla Sağlık Market’te yer almak üzere başvuruda bulunan firmalara elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olma yükümlülüğünün getirilmesi ve bu kapsamda Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması ile Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Çerçeve Anlaşması imzalamış olan tedarikçiler ile başvuruda bulunmuş firmalar için 12.11.2020, imzalamak üzere başvuracak olan firmalar için ise 02.11.2020 tarihinden itibaren e-fatura mükellefi olunmasının zorunlu hale getirilmesi,

Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Listelerinde (EK-2A ve EK-2B) yer alan ürünler için çerçeve anlaşması başvurusunda bulunan firmalardan alınan teminat tutarında yeknesaklığının sağlanması amacıyla anlaşma imzalanma aşamasında 50.000.-TL tutarında kati ve süresiz teminat tevdi edilmesi, tıbbi malzemeye ilişkin 02.11.2020 tarihinden sonraki anlaşma başvurularında teminat tutarındaki değişikliğin uygulanması, talep edilmesi halinde ilk başvuru aşamasında 150.000 TL ile Sağlık Markette yer alan tıbbi malzeme tedarikçilerinin de teminatlarının 50.000 TL olarak değiştirilmesi,

Tıbbi malzemelerde ülke genelinde satış yetkisi zorunluluğunun, bu ürün grubunda çok farklı sektörlerin bulunması nedeniyle kaldırılması,

Sağlık Market kapsamında aynı jenerik kodunda/teknik şartnamede tek tedarikçi olması halinde pazarlık işlemlerinin manuel yürütülmesi sonucu alım sürecinin uzaması nedeniyle bu tedarikçiler ile yapılacak olan pazarlıkların da Sağlık Market Modülü üzerinden gerçekleştirilebilmesi karara bağlanmıştır.

Sağlık Market Değişiklikler karşılaştırma .pdf (223 KB)