Doktor tavsiyesiyle kaplıcada kalanlara SGK desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayınladığı tebliğle 246 kaplıca tesisindeki tedavilere ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılayacağını açıkladı. Bunun için tedavi olunan tesisin Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni almış olması gerekiyor.

SGK yayınladığı tebliğ ile, “Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin SGK tarafından” karşılanacağını açıkladı.

Açıklamada, Bakanlık tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel listeye de yer verildi.