Düzenlenmemiş Alan Hakkında Görüş Talebi 27.10.2020

Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği’nde ürünlere ilişkin ortak bir mevzuatın olmadığı, ürünlere ilişkin düzenleme yapma yetkisinin üye ülkelere bırakıldığı alan “düzenlenmemiş alan” olarak tanımlanmaktadır. Bu alanda AB üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımı “karşılıklı tanıma prensibi” ile sağlanmaktadır. Buna göre bir AB üyesi ülkede yasal olarak piyasaya arz edilmiş bir ürün diğer AB üyesi ülkelerde ilave test ve belgelendirmeye tabi olmadan piyasaya arz edilebilmektedir.

Bu kapsamda 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunun uygulama yönetmeliklerinden "Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Taslağı” hakkındaki görüşlerinizi ekli formatta 27 Ekim mesai bitimine kadar [email protected] adresini iletmenizi rica ederiz. Görüşleriniz TOBB e iletilecektir. Gerekçe, taslak ve görüş formunu EK te bilgilerinize sunarız.

DAKT_gerekçe.docx (13 KB)

DAKT Taslak.docx (31.8 KB)

Görüş Formu_.docx (12.1 KB)