Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye İle Avrupa Birliği Arasında Bildirimi Yönetmeliği Taslağı 30.12.2020

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından federasyonumuza iletilen paylaşımda 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 24’üncü maddesi kapsamında ve 2015/1535 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini uyumlaştırma amacıyla Ticaret Bakanlığınca "Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye İle Avrupa Birliği Arasında Bildirimi Yönetmeliği Taslağı"nın hazırlandığından bahsedilmiştir.

Bilgilerini ve Ekte AB mevzuatı ile uyumunu karşılaştırmalı olarak gösteren karşılaştırma tablosu ve genel gerekçesi ile birlikte sunulan Yönetmelik Taslağına ilişkin paylaşmak varsa görüşlerinizin 7 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar ekli görüş bildirme formuna işleyerek [email protected] E-mail adresine ulaştırılmasından memnuniyet duyulacaktır.

Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye İle Avrupa B…pdf (50.1 KB)

Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye İle Avrupa B…pdf (226 KB)

Görüş Bİldirme Formu.docx (15.3 KB)