E-Eksiltme Hakkında Görüşler 13.09.2020

Sayın Üyemiz,

Kamu ihale süreçlerinin elektronik ortama taşınarak işlemlerin basitleştirilmesi, maliyetlerin azaltılması ile verimliliğin arttırılmasına yönelik önemli düzenlemelerin yapıldığını ve uygulamaların devreye alındığını bildiren Kamu İhale Kurumu aşağıdaki gibi bir açıklama yapmıştır. Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi TOBB’a iletilmek üzere ekteki doküman ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

Belge: E-Eksiltme Hakkında Görüşler.docx (18.7 KB)