E-Ticaret Siteleri İçin Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’in (http://www.mikroegitim.org/pazararastirmasi.htm) 13 üncü maddesi uyarınca, e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, işbirliği kuruluşlarının kendi üyesi şirketleri, toplu olarak Bakanlık tarafından onay verilen e-ticaret sitelerine üye yapmaları halinde %80 oranında desteklenmektedir.

 • Başvurular işbirliği kuruluşlarınca yapılacaktır.

 • Başvuru yapılacak sitenin Bakanlık onayı olması gerekir.

 • Başvurular proje olarak, 3 yıllık süre için onaylanacaktır.

 • Proje süresince, en az 250 şirket içeren üyelik grupları ayrıca onaya sunulacaktır.

 • Tebliğde yer alan “şirket” tanımına uymayan, hizmet sektöründe faaliyet gösteren veya Turquality-Marka programları kapsamında yer alan şirketler destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 • Şirketler evrak teslim etmeyecektir. Fatura ve harcama belgeleri işbirliği kuruluşlarına ait olacaktır.

İşbirliği kuruluşları:

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

 • İhracatçı Birlikleri

 • Ticaret ve/veya Sanayi Odaları

 • Organize Sanayi Bölgeleri

 • Endüstri Bölgeleri

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 • Sektör Dernekleri ve Kuruluşları

 • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

 • Ticaret Borsaları

 • İşveren Sendikaları

 • İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri