Eczanelerin Medikal Tabelası Veya Vitrinlerinde Medikal Ya Da Bunu Çağrıştıracak Herhangi Bir İbarenin Bulunmaması Gerektiği Hakkında 27.11.2019

Sayın Üyemiz,

Federasyonumuz ve üye derneklerimizin yaptığı çalışmalar doğrultusunda “Eczanelerin Medikal Tabelası Veya Vitrinlerinde Medikal Ya Da Bunu Çağrıştıracak Herhangi Bir İbarenin Bulunmaması Gerektiği Hakkında” yapılan başvurular neticesinde Danıştay 15. Dairesi tarafından K. 2017/7191 sayılı karar ekte tarafınıza sunulmuş olup, karar metninde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır;

“Buna göre, eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer almasının, mevzuat ile belirlenen isim, levha ve tabela standartlarına uygun olmayacağı gibi, tıbbi cihaz ya da malzeme satan eczaneler ile bu tür malzemelerin satışını yapmayan eczaneler arasında haksız rekabete sebebiyet vereceği, ayrıca medikal ifadesinin ülkemizde yaygın kullanımı ile tıbbi cihaz satışı yapan yerleri çağrıştırması sebebiyle tıbbi cihaz satış merkezleri aleyhine de haksız rekabet yaratacağı açıktır.

Buna göre, eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer alması mevzuata uygun olmadığı gibi haksız rekabete sebebiyet vereceğinden, eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer almaması ve yapılacak denetimlerde bu konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği yönündeki İl Sağlık Müdürlüklerine yapılan dava konusu duyuru ile bu duyurunun geri alınması istemiyle davacı tarafından yapılan başvurunun reddine dair işlemde üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık bulunmaktadır.”

Saygılarımızla.

M. Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: info@egemedicalder.com

Belge 1: DANIŞTAY KARARI_MEDİKAL.PDF (131 KB)

Belge 2: 149- Eczanelerin Medikal Tabelası Veya Vitrinlerinde Medikal Ya Da Bunu Çağrıştıracak Herhangi Bir İbarenin Bulunmaması Gerektiği Hakkında.pdf (163 KB)