EKAP Tarafından İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Listeler Yayımlandı 15.11.2018

İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Listeler

Sayın Üyemiz,

Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) tarafından İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Listeler yayımlandı.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının mecburi olduğu,

Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının mecburi olduğu,

Yapım işi ihalelerinde malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olmasının şart olduğu,

Hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, yapım işlerine ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 yılı için belirlenen liste güncellenmiş olup, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde yayımlanmıştır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
E-posta: [email protected]

Belge 1: Yapı Malzemeleri Listesi.pdf (49.7 KB)

Belge 2: Kamu Alımlarında 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yapım İşi İhalelerinde Yerli Malı Kullanımı Zorunlu Olan Makine-Ekipman Listesi.pdf (177.2 KB)

Belge 3: Kamu Alımlarında 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Fiyat Avantajı Sağlanması Zorunlu Olan Ürün Listesi.pdf (845.9 KB)