EKG Kemeri Tapuz 10U Teknik Şartnamesi

EKG%20Kemeri%20Tapuz%20(1)

ST07799 EKG Kemeri Tapuz 10U

EKG Kemeri Teknik Şartnamesi

  1. Ürün kullanılacağı bütün EKG cihazlarına uyumlu olmalıdır. Kemere bağlı olan aparat ile EKG kablosu bağlantı yapılarak çalışmalıdır.

  2. Ürün üzerinde V1-V2-V3-V4-V5-V6 prekordial elektrodlar bulunmalı, her hastanın vücuduna göre genişleyerek tam oturmalıdır. Kol elektrodları kemerin kolluklarında bulunmalı ve hastanın kollarına tam temas etmelidir. Ayak elektrod bağlantısı kemere bağlı olan tek kablo vasıtasıyla yapılmalıdır. Kemerin yan kolları klips ile birleşmelidir. Klipsteki uzantıları ile kemer vücuda göre küçülüp büyütülmelidir.

  3. Ürünün V1-V2 elektrodları hastanın göğüs yapısına göre içe ya da dışa doğru ayarlanabilir olmalıdır.

  4. Ürün hasta vücuduna uygun hale gelebilecek silikon kauçuk bazlı elastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.

  5. Ürün en az 30 cm uzunluğunda olmalı, 60 cm’ye kadar genişleyebilmelidir.

  6. Ürünün iletkenleri yüksek iletkenliğe sahip olmalı ve iletken direnci 10hm/metreden daha düşük olmalıdır.

  7. Ürünün hasta vücuduna temas eden elektrodları, elektriksel iletkenliği yüksek olan gümüş/gümüş kaplama olmalıdır.

  8. Ürün üretim ve insan sağlığı standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, uluslar arası CE, FDA, ISO 9001, ISO 13485 sertifikalarına sahip olmalıdır.