EKG Kemeri Tapuz 6US Teknik Şartnamesi

EKG%20Kemeri%20Tapuz%206US%20Teknik%20%C5%9Eartnamesi

ST03922 EKG Kemeri Tapuz 6US

EKG Kemeri Teknik Şartnamesi

  1. Ürün tüm EKG cihazlarıyla kullanılabilmelidir. Mevcut EKG cihazlarında kullanılan soket ya da düğme uçlu tüm EKG kablolarına bağlanabilmelidir.

  2. Ürün üzerinde V1-V2-V3-V4-V5-V6 prekordial elektrodlar bulunmalı, her hastanın vücuduna göre genişleyerek tam oturmalıdır. El ve ayak elektrodları ise kıskaç elektrodlar vasıtasıyla hastaya bağlanabilir olmalıdır. Kemerin yan kolları klips ile birleşmelidir. Klipsteki uzantılar ile kemer vücuda göre küçülüp büyütülmelidir.

  3. Üründeki V1-V2 elektrodları hastanın göğüs yapısına göre içe ya da dışa doğru ayarlanabilir olmalıdır.

  4. Ürün hasta vücuduna uygun hale gelebilecek silikon kauçuk bazlı elastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.

  5. Ürün en az 50cm uzunluğunda olmalı, 100 cm’ye kadar genişleyebilmelidir.

  6. Ürünün iletkenleri yüksek geçirgenliğe sahip olmalı ve iletken direnci 10hm/metreden daha düşük olmalıdır.

  7. Üründe hasta vücuduna temas eden elektrodlar teması elektriksel iletkenliği yüksek olan gümüş/gümüş kaplama olmalıdır.

  8. Ürün üretim ve insan sağlığı standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, uluslararası CE, FDA, ISO 9001, ISO 13485 sertifikalarına sahip olmalıdır. Bu sertifikalar istenildiği takdirde beyan edilebilmelidir.