EKG Ritim Holter Cihazı Promedic HECG-3 Teknik Şartnamesi

EKG%20Ritim%20Holter%20Cihaz%C4%B1%20Promedic%20HECG-3

ST08154 EKG Ritim Holter Cihazı Promedic HECG-3

EKG Ritim Holter Cihazı Teknik Şartnamesi

Sistem holter kaydedici ve holter analiz yazılımından oluşmalıdır.

Holter Kaydedici Teknik Özellikleri

 1. Kaydediciler 3 kanal kayıt yapabilmelidir. Kaydedicilerin kayıt süresi cihaz üzerinden 1, 2, 3, ya da 4 gün olarak seçilebilmelidir.

 2. Kaydedici üzerinde EKG kazanç ayarı yapılabilmelidir.

 3. Kaydediciler üzerinde LCD ekran olmalıdır. Bu ekran sayesinde hastalar gönderilmeden önce seçime bağlı olarak 1 ya da 3 kanal önizleme yapılabilmelidir.

 4. Kaydediciler ile birlikte bir adet SD kart verilmelidir. Kaydediciler EKG grafiklerini en az 8 GB SD kart üzerine kaydetmelidir.

 5. Kaydediciler 1 adet AAA tip pil ile ya da şarjlı piller ile kullanılabilmelidir.

 6. Kaydediciler kolay taşınabilmesi için ağırlığı en fazla 50 gram olmalıdır.

 7. Kaydediciler 3 kanal EKG için 5 lead kablo kullanmalıdır.

 8. EKG verilerinin bilgisayara aktarımını USB kablo üzerinden yapmalı ve veriler 1 dakika içinde bilgisayara aktarılabilmelidir.

 9. Kaydedicinin boyutları 72x55x16 mm olmamalıdır.

 10. Kaydedicinin frekans tepkisi 0.05-150 Hz olmalıdır.

 11. Kaydedici üzerinden Örnekleme oranı, normal 256 Hz, Uzun 128 Hz ve Kaliteli 1024 Hz olarak seçilebilmelidir.

 12. Kaydedici A/D çözünürlüğü 10 bit olmalıdır.

 13. Kayıtçının hafızasına kaydedilen bilgiler piller bitse ve/veya çıkarılsa dahi silinmemelidir.

 14. CMRR ≥ 60dB olmalıdır.

 15. Kaydediciler 5°C - 45°C arasında çalışabilmelidir.

 16. Kaydedicilerin dili İngilizce, Türkçe, Fransızca, İspanyolca ve Almanca olarak seçilebilmelidir.

 17. Kaydedicilerin LCD ekran kontrastı ayarlanabilmelidir.

 18. Kaydedicinin dahili bir parazit giderme filtresi bulunmalıdır ve böylece kaliteli sinyaller elde edilebilmelidir.

 19. EKG kayıt başlatma işlemi sistem yazılımı üzerinden yapılabildiği gibi cihaz üzerinden de yapılabilmelidir.

 20. Kaydedicilerde hastanın yakınması olduğu durumlarda işaretleme koyabileceği event(olay) butonu bulunmalıdır.

 21. Kaydedici üzerinde bulunan fonksiyon tuşları kullanım kolaylığı açısından tek buton toplu halde bulunmalıdır.

 22. Kayıt esnasında kaydediciler üzerindeki ekranda; tarih, kayıt süresi, yazılmış ise hasta adı ve ID’si, bağlı olmayan lead bilgisi, olay işaretleme yazısı, pil zayıf işareti görülebilmelidir.

 23. Kaydedicilerde kullanılan batarya bitmek üzereyse cihaz açıldığında uyarı vermelidir.

 24. Kaydedicilerin içindede bilgisayara aktarılıp analiz edilmemiş EKG verisi varsa uyarı vermelidir.

Holter Analiz Yazılımı Teknik Özellikleri

 1. Analiz yazılımı Windows tabanlı bilgisayarlarda kullanılabilmelidir.

 2. Yazılımda hasta listesi olmalı ve hasta ID, alfabetik sıra, tarihe göre sıralanabilmelidir.

 3. Kayıtlar herhangi bir zamanda erişilmesi için bilgisayar hard diskinde saklanabilmelidir.

 4. EKG kablo bağlantısını kolaylaştırmak için yazılım içerisinde bağlantı şekillerini gösteren şemalar olmalıdır.

 5. Yazılım dili Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere en az 10 dilde kullanılabilir olmalıdır.

 6. Yazılım, 3 kanal birden ya da seçime bağlı olarak istenilen kanalların analizlerini yapabilmelidir.

 7. Yazılım içerisinde istenmeyen kanallar çıkarılabilmelidir.

 8. Yazılım 3 kanal ST analizi yapabilmeli ve ST noktaları analiz öncesinde ayrı ayrı ya da aynı anda değiştirilebilmelidir.

 9. Analiz öncesi kaydedilen bütün kanallar yatay düzlemde taranabilmeli ve alt tarafta bulunan zaman skalası ile herhangi bir zamanda alınan EKG sinyalleri görüntülenebilmelidir.

 10. Yazılımda analiz öncesi tarama hızı 6.25, 12.5, 25, 50, 100, 200 ve 400 mm/s ve genlik 5, 10, 20, 40, 80 ve 160 mm/mV olarak seçilebilmelidir.

 11. Analiz öncesi bradikardi, taşikardi, pause, kalp pili, HRV parametreleri kullanıcı isteğine göre değiştirilebilmelidir.

 12. Yazılım pace atımı bulduğunda analiz öncesi kullanıcıyı uyarmalıdır.

 13. Analiz süresi 60 saniyeyi geçmemelidir.

 14. Analiz öncesi artifact filtresi aktif edilebilmelidir.

 15. Hastanın demografik bilgileri(ad, soyad, yaş, cinsiyet, boy, kilo, endikasyonlar, kullandığı ilaçlar, ve doktor bilgileri) yazılım aracılığıyla girilebilmelidir.

 16. Yazılım hızlı ve doğru analiz için farklı atımları otomatik olarak templatelere ayırabilmelidir. Kullanıcı isteğine göre manuel olarak da değiştirilebilmelidir. Template parametreleri değiştirilebilmelidir. Değişim sonrası otomatik olarak sonuçlar değişmelidir.

 17. Analiz programında renk kodlu olmak üzere morfolojik olarak VE, SVE, A.paced, V.paced, A&V paced, aberrent, bbb, unknown ve artifact templateleri olmalıdır. Template renkleri kullanıcı isteğine göre değiştirilebilmelidir.

 18. Templateler, silinebilmeli, değiştirilebilmeli, birbiri üzerine sürüklenebilip, birleştirilebilmelidir. Atımları seçme işlemi tek tek yapılabildiği gibi toplu olarak da seçilebilmelidir.

 19. Her bir templatenin içerisindeki EKG atımları tek tek görülebilmelidir. Görülen her bir atım ekranın diğer alt diğer kısmında EKG stribi üzerinde de görüntülenmelidir.

 20. Analizi yapılan template üzerinde bir işaret belirmeli ve karışıklık önlenmelidir.

 21. Yazılımda aritmi analizi yapabilmelidir. Aritmiler en az VE, VE Run, VE Couple, VE Bigeminy, VE Trigeminy, SVE, SVE Bigeminy, SVE Trigeminy, SVE Run, SVE Couple, Tachycardia, Bradycardia, Maximum HR, Minimum HR, Long RR, Pause, v paced, A paced, AV paced, R-ON-T ‘ yi kapsamalıdır.

 22. Yazılım pacemaker atımlarını tespit edebilmelidir.

 23. Bütün veriler full disclosure olarak taranabilmelidir.

 24. Yazılım içerisinde ölçümler caliper tuşu olmalıdır.

 25. Yazılımda ölçüm özelliği olmalı ve seçilen EKG bölümü için süre ve genlik ölçümü yapılabilmelidir. Ölçümler mause ile yapılabilmelidir.

 26. EKG örneklerinin tümünü görmek, taramak, yazmak, kayıtların ilerisini ve gerisini görmek mümkün olmalıdır.

 27. Analizin her aşamasında veriler incelenebilmeli ve düzenlenebilmelidir, düzenlenen verilerin sonuçları otomatik olarak değişmelidir.

 28. Analiz kısmında events (olaylar) sekmesi olmalıdır. Kayıt sırasında algılanan bütün aritmiler bu kısımda belirtilmelidir. Tespit edilen sinyallerden 6 tanesi ekran üzerinde görülebilmelidir. EKG traselerin üzerine mouse ile tıklandığında ekranın alt kısmında o andaki EKG kayıtları görülebilmelidir. Örnek EKG stripleri seçilebilmeli ve rapora eklenebilmelidir.

 29. Hasta yakınması sırasında işaretleme koyduğu bölümler events(olaylar) bölümünde incelenebilmelidir.

 30. Yazılımda 3 kanal için ST analizi yapılabilmelidir. Delta ST analizi de yapabilmelidir. ST1, ST2 ve ST3 için grafik çizebilmelidir. Grafiğin üzerinde herhangi bir noktaya tıklandığında o anki ölçümleri de gösterebilmelidir.

 31. Yazılım tespiti zor atrial fibrilasyon ve atrail flutter durumlarını otomatik olarak sınıflamalıdır. Başlama ve bitişlerini tanımlayabilmeli ve olay türünü de belirtmelidir. Otomatik SVE çıkartma özelliği olmalıdır.

 32. Yazılım da QT analizi yapılabilmelidir. QTD, QTc ve QTcD değerlerini verebilmelidir. QT ve QTc için maksimum ve minimum QTc değerlerini de verebilmelidir.

 33. Yazılımda sayfa tarama fonksiyonu bulunmalıdır. Kazanç ayarı 2 dk, 4 dk ve 10 dk olarak seçilebilmelidir. Otomatik olarak taranabildiği gibi manuel olarak da sayfa sayfa görülebilmelidir.Otomatik tarama hızı ayarlanabilmelidir. Tarama esnasında aritmiler görülebilmelidir.

 34. Yazılım da HRV time ve frequency domain analizi yapılabilmelidir. HRV analizinde RR, SDNN, SDNN (Index), PNN50, Tri. Index, SDANN, RMSSD, MeanRR ölçümlerini yapabilmelidir. Lorenz plotları çizebilmelidir. Uyanık, uyur durumda ve toplam süre için Spectral grafikleri çizebilmelidir. VLF, LP, HP, ULF parametreleri hesaplanabilmelidir.

 35. 3D plot grafiklerini de çizebilmelidir.

 36. Yazılım da R-R dağılımlarının histogramı olmalıdır.

 37. Yazılım OSA (uyku apne analizi) yapabilmelidir.

 38. Yazılım rapor olarak; özet, saatlik özet, nabız trendi, saatlik aritmi özeti, ST analizi, kaydedilen stripler, pacemaker, HRV, QT, full disclosure, bradikardi/taşikardi, HRT, Afib/A.flut bilgileri alınabilmelidir.

 39. Özet raporunda, hasta adı, soyadı, ID, yaş, cinsiyet, belirtiler, kullanılan ilaçlar, kayıt başlama tarihi, doktor adı, kayıt uzunluğu, HR özeti, HRV özeti, VE özeti, SVE özeti, Pause özeti, QT özeti, ST özeti olmalıdır. Yazılım otomatik olarak yazıyla da kısa bir özet geçmelidir.

 40. Doktor kendi yorumunu yazılım üzerinden rapora yazabilmelidir.

 41. Kullanıcı raporda görmek istediği sayfaları kendi seçebilmeli ve isterse seçtiklerini default olarak kaydedebilmelidir. Raporun baskı ön izlemesi yapılabilmelidir.

 42. Kullanıcı rapora daha önceden tanımlayabileceği kısa notlar girebilmelidir.

 43. Opsiyonel olarak TWA(T-Wave Alternans), VLP(SAECG), VCG(vectorcardiogram) ölçümleri eklenebilmelidir.

 44. Holter sistemi DICOM(PACS) sistemine bağlanabilmelidir.

 45. Opsiyonel olarak istenildiğinde HL7 sistemine bağlanabilmelidir.

 46. Yazılımla birlikte verilecek aksesuarlar;

 • Orijinal yazılım CD’si: 1 adet
 • PC aktarım kablosu: 1 adet
 1. Kaydedicilerle birlikte verilecek aksesuarlar
 • 5 lead EKG kablosu: 1 adet
 • Taşıma kılıfı ve askısı: 1 adet
 1. Teklif veren firmalar “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olmalı ve teklif dosyasıyla birlikte sunmalıdır.

 2. Teklif veren firmalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Satış Sonrası Servis ve Yeterlilik Belgesi”ne sahip olmalı ve teklif dosyasıyla birlikte sunmalıdır.

 3. Cihaz 2 (İki) Yıl Garantili Olmalıdır. Ayrıca Sevkiyattan İtibaren 10 (On) Yıl Boyunca Da Ücreti Karşılığı Yedek Parça Temini Ve Servis Garantisi Vermelidir.