Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İş Süreçlerinin Yapılandırılmasına İlişkin Duyuru 18.09.2017

ggg

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Rehberlik ve Kontrol Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai.Bşk V. Zehra ERYILMAZ
e-posta : [email protected]
Tlf:(312)2078489
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

15/09/2017

DUYURU

ELAZIĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİNİN YAPILANDIRILMASI

Elazığ ilinde faaliyet gösteren eczanelerin reçete ve eki belgelerin teslimi ve inceleme
işlemleri Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce; eczanelerin sözleşme yürütümü, itiraz,
ödeme, arşiv ve denetim işlemleri Eylül/2017 ayına ilişkin fatura döneminden itibaren Elazığ
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yürütülecektir.
Ayrıca, 23.12.2016 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan
Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Resmi Kurumlar/Resmi Sağlık
Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşmeleri kapsamında
Kurumumuz ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde faaliyet gösteren satış merkezleri (tıbbi
malzeme tedarikçileri) ve Resmi Kurumlar/Resmi Sağlık Kurumlarına ait sözleşme yürütümü,
protez/ortez ve sözleşmelere konu tıbbi malzemelere ait fatura ve eki belgelerin
teslim/inceleme, itiraz ve ödeme işlemleri Eylül/2017 ayına ilişkin fatura döneminden itibaren
Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yürütülecektir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Belge:duyuru_15092017.pdf (268.8 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_20170918_17