Elektronik Atıkların Eğitime Katkı Olarak Kullanılması Hakkında

Derneğimiz, merhum Suna KIRAÇ’ın kurucusu olduğu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte, firma ve evlerimizdeki kullanılmayan elektrikli/elektronik cihazları “ATMA BAĞIŞLA” kampanyasıyla eğitime dönüştürüyor.

Siz üyelerimiz de, kullanmadığınız ve çevreye olumsuz etki oluşturan atıkları, geri dönüştürerek, hem sürdürülebilir çevre hedeflerine hem de çocukların nitelikli eğitimle desteklenmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Ev veya iş yerlerinde bulunan masaüstü-dizüstü-tablet bilgisayarlar, monitör ve televizyonlar, masa ve cep telefonları, yazıcı tarayıcı ve fotokopi makineleri, modem ve switch gibi ağ ürünleri, ütü, fön makinesi ve mutfak robotu gibi elektronik ev aletleri, her çeşit kablo ve adaptörler e-atık kapsamında değerlendirilebilir.

Siz değerli üyelerimiz de ekte sunulan kampanya görsellerini çoğaltarak duyuru panolarına asmak suretiyle personelinizin farkındalığını arttırabilirsiniz.

Kampanyaya katılmak isteyen firmalarımız bir aylık periyodlarla topladıkları atıkları derneğimize bildirecek/ fotoğraflarını yollayacak, toplanan bu verilerin ışığında ve miktara bağlı olarak atıkların teslim alınma işi Derneğimizce koordine edecektir.

Firmaların atık beyanının yapılmasında Dernek/TEGV tarafından destek verilecektir. Kampanya ve e-atıklarınızla ilgili sorularınız için lütfen derneğimizle iletişime geçiniz.

E-atıkların toplanması, geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılması konusunda yetkilendirilmiş kuruluş TUBİSİAD olup, toplanan ürünlerin hurda değeri TEGV’e bağışlanmaktadır.

Firmalarımızın envanterinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış, tıbbi cihazların (laboratuvarlarda kullanılan analizörler, santrifüj cihazları vb) hakkında 26.12.2022 tarih ve 32055 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik’ te “İkinci fıkranın (b) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen malzemelerin nitelikleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir.” şeklinde açıklanmıştır…

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve kampanya hakkında detaylı bilgi https://tegv.org/atma-bagisla sayfasında yer almaktadır.

TEGV_Atma Bağışla Protokolü.doc (66.5 KB)

İzin Almadan Yardım Toplayabilme_Bakanlar Kurulu Kararı.pdf (261 KB)

Atma_Bagisla_A4.pdf (1.93 MB)

Atma_Bagisla_50x70.pdf (1.89 MB)

Atma_Bagisla_A3.pdf (1.94 MB)

TEGV&Atma Bağışla_2023.pdf (2.63 MB)