Elektronik Hasta Yatak Tartısı Charder MS6000 Teknik Şartnamesi

Elektronik%20Hasta%20Yatak%20Tart%C4%B1s%C4%B1%20Charder%20MS6001

ST06560 Elektronik Hasta Yatak Tartısı Charder MS6000

Elektronik Hasta Yatak Tartısı Teknik Şartnamesi

 1. Ürün tüm yoğun bakım yataklarına uygun yapıda olmalıdır.

 2. Ürün içerisinde 2 adet ağırlık ölçüm paleti, 1 adet kontrol paneli ve taşıma standı bulunmalıdır.

 3. Ürün terazisinde ağırlık ölçümü en fazla 2 adet palet sensör ile yapılabilmelidir.

 4. Üründe terazinin ölçüm kapasitesi 500 kg. olmalıdır.

 5. Ürün terazisinin ölçüm hassasiyeti ise 100 gram olmalıdır.

 6. Üründe terazi sistemi pil ile ve şebeke elektriği ile çalışabilmelidir.

 7. Ürün terazi sistemine opsiyonel olarak yazıcı bağlanabilmelidir.

 8. Ürün terazi sisteminde 10 adet yatak için dara hafızası bulunmalıdır. Bu sayede tüm yatakların daraları cihaz hafızasında saklanabilmeli, tekrar dara almaya gerek kalmamalıdır.

 9. Ürün ile birlikte teslim edilmesi gereken aksesuarlar;

 • Taşıma standı
 • Güç adaptörü
 • 2 adet ölçüm paleti
 • Türkçe kullanım kılavuzu