Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ 25.02.2021

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ

RG. 06.06.2017/30088

Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 06.06.2017

Son Değişiklik Tarihi: 25.02.2021

Bu Sürümün Yürürlük Tarihi: 25.02.2021

Bu Tebliğin amacı, elektronik ticarette güven damgasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir Bu Tebliğ, güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcının uyması gereken güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını; güven damgası sağlayıcının faaliyetleri ve yükümlülükleri ile güven damgasının verilmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları kapsar.Elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişi ve Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususları, sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunar ya da sunulmasına olanak sağlamak esaslarından bahseder.

Sayı 2021-78 EK2 Sürüm 2 ile Sürüm 3 karşılaştırması elektronik-ticarette-guven-damgasi-hakkinda-teblig-karsilastirmasi-2.docx (22.7 KB)