Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 6353 Sayılı Kanunun Uygulamaları Hakkında Önemli Duyuru 03.09.2012

Ads%C4%B1z

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

DUYURU

Faks : 0 ( 312 ) 207 81 53 e-posta: [email protected]

03/09/2012

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
6353 SAYILI KANUNUN KURUMUMUZ UYGULAMALARI HAKKINDA ÖNEMLİ
DUYURU

12/07/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Bazı
Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci
maddesi ile 17/07/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması Hakkında Kanuna ilave edilen Ek 1 inci maddesinin Üçüncü fıkrasındaki “Bu
madde kapsamına girenlerin ilgili Valiliğe müracaatı üzerine Valilik tarafından tanzim
edilecek aylık bağlanmaya ilişkin belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.” hükmü
uyarınca, terörle mücadeleden zarar görmüş olup bu madde kapsamında aylık bağlanması
talebinde bulunacak olan sivil vatandaşların Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya
Sosyal Güvenlik Merkez Birimlerine intikal eden taleplerinin ilgili valiliklere
yönlendirilmesine ilişkin 15/08/2012 tarihli duyurunun uygulanmasına devam edilmesi
gerekmektedir.

Örneğin, 22/08/2012 tarihinde Gaziantep İlinde, 21/09/2011 tarihinde Ankara İli,
Kumrular Caddesinde gerçekleştirilen terör saldırılarında ölen ya da yaralanan sivil
vatandaşların 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında mütaala edilebilecek herhangi
bir görevleri bulunmamasına rağmen, sadece o anda orada bulunmaları nedeniyle
terörden zarar gördükleri için 5233 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında
değerlendirilerek başvuruları Valiliklere yönlendirilecektir.
Diğer yandan 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Kanunla yukarıda bahsi geçen hükmü
dışında kalan;

 • 442 sayılı Kanunun Ek 16 ncı maddesi ve Geçici 2 nci maddeleri kapsamında
  bulunan 02/06/2007 tarihinde görevde bulunmamaları nedeniyle aylık ya da tazminat talebi
  reddedilen Geçici Köy Korucularının,
  -5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri,
  Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim
  görenler ile Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek
  üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanların,

-Askerlik görevini yapmakta iken vefat eden çocuklarından dolayı aylık bağlanması talebinde
bulunan ancak talepleri 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesi gereği malul ya da muhtaç
olmamaları nedeniyle reddedilenlerin,

 • Askerlik görevini yapmakta iken vefat eden çocuklarından dolayı aylık almakta olan ana ve
  babaların 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca aylıkları
  toplamının 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş asgari ücretin net tutarına yükseltilmesi
  talebinde bulunanların,

 • 5434 sayılı Kanunun Ek 77 nci maddesi uyarınca intibak kapsamı içine alınan erbaş, er,
  geçici köy korucuları ve sivil vatandaşların her yıl bir kademe, her 3 yılda da bir derece
  yükseltilmesi talebinde bulunanların,

 • 2330 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile trafik ve yol güvenliğini sağlamak ve tutuklu ve
  hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla
  görevli iken sakatlanmalarına ya da ölmelerine rağmen haklarında 2330 sayılı Kanun
  hükümleri uygulanmamış olanların,

 • 3713 sayılı Kanun kapsamına sayılan terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin
  azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu
  faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya sakatlandıkları; ilgili valinin
  teklifi üzerine Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanan sivillerin,

 • 3713 sayılı Kanunda yapılan değişiklik uyarınca serbest seyahat kartı talebinde
  bulunanların,

 • 3713 sayılı kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) fıkrası uyarınca intibak
  talebinde bulunanların ve anılan yasada yapılan diğer düzenlemeler nedeniyle hak sahibi
  olanların;

İl Müdürlüklerimize yapılacak olan başvurularının doğrudan Emeklilik Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne yönlendirilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi rica olunur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI

Belge: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 6353 Sayılı Kanunun Uygulamaları Hakkında Önemli Duyuru.pdf (77.0 KB)

Kaynak: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği