Emeklilik, Malullük,Vazife Malullüğü, Dul veya Yetim Aylığı Alan Kişilere Fark Ödenmesine İlişkin Duyuru 21.07.2016

Ads%C4%B1z

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Adres: Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat /ANKARA
Tel: 0 (312) 207 80 43 Fax: 0312- 207 87 57
e-posta: basin@sgk.gov.tr

twitter.com/sgksosyalmedya

Basın Duyurusu

21 Temmuz 2016

EMEKLİLİK, MALULLÜK,VAZİFE MALULLÜĞÜ, DUL VEYA
YETİM AYLIĞI ALAN KİŞİLERE FARK ÖDENMESİNE İLİŞKİN
DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli, malul, vazife malulü, dul
veya yetim aylığı alan toplam 2.040.149 kişinin 1 Temmuz 2016
tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık
almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 22 Temmuz
2016 tarihinde ödemeleri yapılacaktır.

Bu kapsamda Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara
Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos
döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2
aylık tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara
Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında,
aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık
farkı tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 274.000.857,94 TL’dir.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Belge: EMEKLİL MAAŞLARI DUYURU.pdf (317.7 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20160721