Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika Sınavı 06.11.2017

Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Sayı : 80962070-774.01.07
Konu : Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sınavı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 03/11/2017 tarihli ve 80962070-020-80962070-020-1898 olur.
Müsteşarlık Makamının oluru ile ekli listede isimleri yer alan personelimiz için Sağlık
Araştırmaları Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika
sınavı yapılacak olup sınavın uzaktan sınav tekniği ile ve 08 Aralık 2017 tarihinde saat
14:00’da yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda;

1- Ekli listede isimleri yer alan personelin konu ile ilgili bilgilendirilmesi,
2- Listede isimleri yer alan personelimizin online sınav için kullanıcı kayıtlarının
yapılabilmesi için adı soyadı, TC numarası, telefon numarası, ünvan ve görev yeri bilgilerinin
kişilerce 20 Kasım 2017 tarihine kadar [email protected] adresine bildirilmesi
hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Bakan a.
Genel Müdür

Belge: Enfeksiyon-Kontrol-Hemsireligi-Sinavi-Ustyazi.pdf (184.3 KB)

Bekge 2: Enfeksiyon_Kontrol_Hemsireligi_Sertifika_Sinavi_Katilimci_Listesi.pdf (626.2 KB)

Kaynak: http://www.thsk.gov.tr/guncel/duyurular/296-duyurular/enfeksiyon-kontrol-hemsireligi-sertifika-sinavi.html