Engelli Maaşı 2017 Evde Bakım Şartları Nelerdir? Engelli Maaşı Ne Kadar?

Engelleri vatandaşların yaşamları oldukça zor. Ülkemizde son yıllarda engelli vatandaşların hayat zorluklarına dikkat çekmek adına bir çok sosyal sorumluluk projesi yapılmakta. Özellikle geçtiğimiz yıllarda engelleri vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak adına bir çok yeni düzenlemelere gidildi. Hükümet yapılan çalışmaları destekleyerek, evde bakım parası ve engelli maaşı gibi bir çok katkıda bulunuyor.

Evde bakım ve engelli maaşarına müracaat etmek isteyenlerin ise merak ettikleri bir kaç konu var. Evde bakım maaşı, tamamen ağır özürlü raporu almış olan engelli vatandaşlara bakmayı kabul etmiş vasi yada akrabaya verilen maaştır. Engelli maaşı ise devlet tarafından iş göremeyecek durumda olan vatandaşlara verilen paradır. Evde bakım maaşı için vatandaşlar İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ya da Toplum Merkezlerine başvuruda bulunabilirler.

Evde Bakım Aylığı Nedir?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; haneye giren gelir kişi sayısına bölündüğünde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen bir meblağdır.

Evde Bakım Aylığında Engel Oranı Kaç Olması Gerekir?

Yetkili hastanelerden alınacak olan %50 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. Ayrıca raporda “Ağır engellidir.” İbaresinin evet olarak işaretlenmiş olması gerekiyor.

Evde Bakım Aylığında Kimler Akraba Sayılır?

Akraba: Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

https://www.haberyunus.com/engelli-maasi-2017-evde-bakim-sartlari-nelerdir-engelli-maasi-ne-kadar.h10758