Ev Tipi Mekanik Ventilatör Airox Smartair ST Teknik Şartnamesi

Ev Tipi Mekanik Ventilatör Airox Smartair ST

ST03554 Ev Tipi Mekanik Ventilatör Airox Smartair ST

Ev Tipi Mekanik Ventilatör Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz hem erişkinler hem de çocuklar için kullanıma uygun olmalıdır

 2. Cihaz, taşınabilir kompakt yapıda olmalıdır ve cihazın ağırlığı 2.7 kg’yi geçmemelidir.

 3. Cihaz 220 V, 50 Hz şehir elektriği ile çalışabilmelidir,  %10 toleransı olmalıdır.

 4. Cihazın ventilasyonu başlatma-durdurma tuşu ve alarm susturma tuşu olmalıdır. Ayrıca cihazın açma kapama anahtarı cihazın arkasında bulunmalıdır.

 5. Sistemin bağlantısızlık, apne, güç kesintisi ve teknik olaylarla ilgili alarmları olmalıdır ve bu orijinal katalog üzerinde gösterilebilmelidir.

 6. Cihazın gürültü seviyesi 10 mbar ayarda 30 dBA’dan az olmalıdır.

 7. Cihaz ayarlanabilir I:T oranına sahip olmalıdır.

 8. Cihazın tüm ayarları cihaz üzerinde bulunan 3 düğme ile yapılabilmelidir, ilave aparatlara gerek duyulmamalıdır.

 9. Cihazın hasta hortum seti piyasada bulunan standart hortum setleri ile uyumlu olmalı ve özel bir hortum setine ihtiyaç duyulmamalıdır.

 10. Cihazda hava giriş filtresi bulunmalıdır.

 11. Cihazda tuş kilidi özelliği olmalıdır.

 12. Cihazın LCD ekranında tidal hacim, kaçak oranı, I/T oranı, frekans ve barografik monitorizasyon özelliği olmalıdır.

 13. Sistemdeki 0–25 dakika arasında ayarlanabilir rampa sistemi ile hastanın uykuya dalması kolaylaştırılmalıdır ve bu orijinal katalog üzerinde gösterilebilmelidir.

 14. Sistemde 4 aşamalı rise time ayarı olmalıdır ve bu orijinal katalog üzerinde gösterilebilmelidir.

 15. Sistemde sesli alarmları geçici bir süre susturmak için bir tuş bulunmalıdır.

 16. Cihaz CPAP, PSV S, PSV ST, PCV ve PACV ventilasyon modlarında kullanılabilmelidir.

 17. Sistem küçük, portatif, dayanıklı yapıda olmalıdır ve taşıma çantası ile birlikte verilmelidir.

 18. Cihazda tetikleme hassasiyeti 1–5 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

 19. Cihaz üzerinde tüm işlemleri ve parametreleri gösterme amaçlı geniş LCD ekran bulunmalıdır.

 20. Cihazın basınç ayarı CPAP modunda 4–25 mbar arası, PSV S ve PSV ST modunda inspiryum basıncı

 21. 6–30 mbar arası, ekspiryum basıncı 4–20 mbar arası, PCV ve PACV modlarında ise inspiryum basıncı

 22. 6–30 mbar arası, ekspiryum basıncı 4–20 mbar arası ayarlanabilir olmalıdır.

 23. Cihazda frekans 4–40 bpm arası ayarlanabilmelidir

 24. Cihaz ISO ve CE standartlarına uygun olmalıdır.