Evde Bakım Maaşı Nedir? Nasıl Alınır?

Bakıma ihtiyaç duyan engelli bireyin aile fertlerine, engelli kişinin bakımına destek amaçlı verilen sosyal bir yardımdır. Bu yardımdan faydalanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Evde bakım maaşı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bu yardım, bakımı zor engelli veya yaşlı bireylerin ailelerinin yanında bakılabilmesi için verilir.

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır?

Evde bakım maaşı alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:

 • Engelli kişinin sağlık kurulu raporunda engel yüzdesi en az %50 olmalı ve “ağır engelli” ibaresi bulunmalıdır.
 • Haneye giren toplam gelirin, hane içi fertlerin toplam sayısına bölünmesiyle engelliye düşen pay, asgari ücretin 2/3’ünü geçmemelidir.
 • Bakım aylığı alacak kişinin hasta ile kan bağı olmalı ve engelli kişi ile aynı evde yaşamalıdır. Hastaya bakan hasta bakıcılar bu kapsama girmez.

Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir?

 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İkametgah belgesi
 • Sağlık kurulu raporu
 • Kendisinin veya ailesinin sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmadığına dair belgeler
 • Gelir durumuna ilişkin beyanı ve ilgili belgeler
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti
 • Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
 • Anne babanın boşanmış olması halinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı
 • Gayrimenkullerden elde edilen gelir varsa kira sözleşmesi

Başvuru, belgeler ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne yapılmaktadır. Başvuru sonrasında bakanlıktan bir heyet gelerek engellinin durumunu rapor eder ve aileden hesap numarası ister.

Evde Bakım Maaşı 2020 yılı itibari ile 1460 TL’dir.