Evde Bakım Parası

Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından vatandaşlara pek çok farklı konuda yardımlar gerçekleştirilmektedir. Sosyal bir hukuk devleti olan ve bu özelliğini vatandaşlara pek çok konuda gösteren Türkiye Cumhuriyeti tarafından sunulan haklardan biri de engelli vatandaşlara bakım yapan kişilere gerçekleştirilen para yardımıdır.

Evde Bakım Parası Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilmekte olan evde bakım parası, engelli vatandaşlara bakan kişilere sunulan bir haktır. Bu haktan gerek hanede bakımı gerçekleştiren akrabası, gerekse de üçüncü bir kişi yararlanabilmektedir.

Evde Bakım Parası Kimlere Verilir?

Devlet tarafından sunulmakta olan evde bakım parasını engelli bir kişiye bakım sağlayan aşağıdaki kişiler alabilir;

• Eş, çocuk ve çocuklarının eşleri,
• Anne, baba ve bunların anne ile babası,
• Torun ve torunların eşleri,
• Kardeş, kardeş eşleri ve kardeşlerin çocukları ile eşleri,
• Eşin anne, babası, kardeşleri, kardeşlerinin eşleri ve çocukları,
• Amca, amcaların eşleri ve amca çocukları ile eşleri,
• Hala, halaların eşleri, çocukları ve çocukların eşleri,
• Dayı, dayıların eşleri, çocukları ve çocukların eşleri,
• Teyze, teyzelerin eşleri, çocukları ve çocukların eşleri,

Evde Bakım Ücretinin Şartları Nelerdir?

Evde bakım ücreti almak isteyenlerin aşağıdaki üç şartı yerine getiriyor olması gerekmektedir.

  1. Ağır engel olduğu belirtilen sağlık heyeti kurul raporu,
  2. Bakıma muhtaç raporu,
  3. Gelir kriterlerinin uygunluk raporu.

http://www.haberedavet.com/haber/2840/evde-bakim-parasi-nasil-alinir.html