Evde Çocuk Bakımı Projesi Yerel Destek Ekibi Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı İlanı 14.04.2015

Ads%C4%B1z

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Evde Çocuk Bakım
Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” Yerel Proje Destek
Ekibi"nde görevlendirilmek üzere Proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam
edecektir.

Projenin amacı Mali Destek Programı yoluyla işgücü piyasasından çekilme riski olan küçük
çocuklu kadınların işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama
katılmalarını teşvik etmek ve böylece çocuk bakım hizmeti sunan kadınların kayıtlı istihdamının da desteklenmesidir.

Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda iş sözleşmesine
istinaden istihdam edilecektir:

I. SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI 1

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

  • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

  • Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

Genel koşullara ek olarak, her pozisyon için iş tanımları ve adaylarda aranan nitelikler aşağıda listelenmiştir.

Gerekli içerikler dosyada mevcttur.

Belge: duyuru_20150414_02_tr.pdf (484.1 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/strateji_gelistirme_baskanligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20150414_02_tr