EYS 2020 Yılı 1. Dönem Yerleştirilmesi Yapılan Eczacıların ve İlgililerin Dikkatine 20.04.2020

Bilindiği üzere; 20.01.2020-18.02.2020 tarihleri arasında başvuruları alınan ve 19.02.2020 tarihinde EYS ile yerleştirmesi yapılan eczacıların, Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü doğrultusunda eczane açılışı için ilan tarihinden itibaren 90 (doksan) günlük süre içerisinde ilgili il/ilçe sağlık müdürlüklerine eksiksiz başvuru yapmaları gerekmekte idi.

Yerleştirmesi yapılan eczacılardan bazılarının, eksiksiz başvuru için yapılması gereken işlemleri Covid-19 bulaşma ve taşıma riskinden ötürü yerine getiremedikleri gerekçeleriyle mevzuattan kaynaklı eksiksiz başvuru süresinin uzatılmasına veya mevcut yerleştirmelerinin iptaline dair muhtelif iletişim kanallarından Kurumumuza yapılan başvurular değerlendirilmiş olup;

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Covid-19’un pandemi olarak ilan edilmesi, Ülkemiz genelinde bu hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla Kurumumuz dahil farklı kurum ve kuruluşlarca çeşitli tedbirlerin alındığı, yerleştirmesi yapılan eczacılar tarafından yapılması gereken işlemlerin çeşitlilik arz etmesi ve bazı eczacıların farklı il ve ilçelere yerleştirilmiş olması, bazı eczacıların kamu veya özel sağlık tesislerinde halen çalışıyor olmaları ve pandemi tedbirleri kapsamında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 3 (üç) ay süreyle istifa etmelerinin engellenmiş olması, yerleştirmesi yapılan eczacılardan bazılarının eczanelerini açtıkları göz önünde bulundurulduğunda;

        -19.02.2020 tarihi itibarıyla yerleştirmesi yapılmış ancak alınan Covid-19 pandemi tedbirleri nedeniyle eksiksiz başvuru yapamamış eczacıların; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 10’uncu maddesi doğrultusunda eksiksiz başvuru yapmaları gereken sürenin 31.08.2020 tarihine kadar uzatılmasına,

Bir sonraki EYS yerleştirmesinde; 19.02.2020 tarihinde yerleştirmesi yapılan kişilerin yerleştirildikleri ilçelere ait kontenjanların eczane açılsın veya açılmasın yerleştirme sayısı kadar düşürülmesine,

19.02.2020 tarihinden sonra eksiksiz başvuru yapmış ve daha sonra eksiksiz başvuru geri çekme işlemi yapmış olan kişilerin bir sonraki yerleştirme için başvuru yapabilmelerine karar verilmiştir.

İlgililere önemle duyurulur.

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu