Farmakovijilans Denetim Kılavuzu 28.07.2019

image

Ruhsat sahiplerinin, sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşlarının ve diğer ilgili kurum/kuruluşların farmakovijilans denetimlerinin işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan Farmakovijilans Denetim Kılavuzu; 27/06/2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulmuş olup, ekte yer almaktadır.

Tüm paydaşlara önemle duyurulur.

Belge: Farmakovijilans Denetim Kılavuzu.pdf (644.9 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu