Gaz Kromatografi-Üçlü Kuadrupol Kütle-Kütle Spektrometresi(GC-MS/MS) Cihazı Alımı İşi. 06.12.2017

Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z

Daremizce aşağıda belirtilen malın/hizmetin teminine ihtiyaç duyulmaktadır. Yaklaşık maliyet tespitine esas olmak üzere iletişim bilgilerinizin yer aldığı fiyat teklifinizi vermenizi ayrıca Teknik Şartnamelerde tespit ettiğiniz mevzuata aykırılık veya yanlışlıklar ile değiştirilmesinin kamu yararına olacağını düşündüğünüz hususları, zeyilname yapılmasına gerek kalmadan düzeltebilmemiz için aşağıdaki adresimize ulaştırmanızı önemle rica eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Tekliflerin faks veya mail yolu ile gönderilmesi halinde ıslak imzalı nüshaların kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir.

YAKLAŞIK MALİYETİ TESPİT EDİLECEK MALIN /HİZMETİN

İşin Adı: Gaz Kromatografi- Üçlü Kuadrupol Kütle-Kütle Spektrometresi(GC-MS/MS) Cihazı Alımı İşi

Teknik Şartnamesi:

Belge 1: Ilac-Duzeyi-Analiz-Parametreleri.pdf (426.8 KB)

Belge 2: birim-fiyat-teklif-cetveli.doc (131 KB)

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

13.12.2017 / 16:00

Tekliflerin Kabul Edileceği Faks No: (0 312) 565 62 37
E posta: [email protected]

Tekliflerin Kabul Edileceği Adres

Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Caddesi No:55 A Blok Satınalma ve İdari İşler Daire Başkanlığı Sıhhiye Çankaya/ ANKARA

İrtibat Telefonu:

(0 312) 565 50 24
(0 312) 565 50 04

Kaynak: http://www.thsk.gov.tr/guncel/duyurular/296-duyurular/gaz-kromatografi-uclu-kuadrupol-kutle-kutle-spektrometresi-gc-ms-ms-cihazi-alimi-isi.html