Gelir İdaresi Başkanlığı İle Sağlık ve Tıbbi Cihaz Sektörü Çalıştayı

TÜMDEF tarafından derneğimize iletilen yazıda ‘Geçtiğimiz günlerde Paydaşımız GİB ve PWC Türkiye “Sağlık ve Tıbbi Cihaz Sektörü Çalıştayı” na katılmıştır. PWC Türkiye tarafından toplantı çıktısı olarak federasyonumuza iletilen e-maili olduğu gibi paylaşıyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde PWC Türkiye’nin TÜMDEF AKADEMİ üzerinden üyelerimize sektörümüz için faydalı bilgiler içeren eğitimler vereceklerinin bilgisini paylaşmak isteriz,” denmektedir.

TÜMDEF’in tarafımıza ilettiği yazıyı olduğu gibi iletiyoruz.

“ TÜMDEF-Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu

Sayın Yetkili,

PwC Türkiye olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile yürüttüğümüz “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında 23-26 Ekim tarihlerinde düzenlediğimiz Sağlık ve Tıbbi Cihaz Sektörü Çalıştayı’na katılımınızdan ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Sektörün önemli paydaşlarından biri olan kuruluşunuzun çalıştayımıza çok değerli katkıları bulunmuştur.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, faydalanıcının Gelir İdaresi Başkanlığı, yüklenicinin ise PWC Türkiye olduğu “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında "II. Sağlık ve Medikal Sektörü Çalıştayı 23-26 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Kamu kurumları, iş örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla sektördeki kayıt dışılığın farklı boyutlarının tartışılacağı çalıştayın temel konuları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir:

• Sektörde kayıt dışılık yaratan unsurların değerlendirilmesi

• Paydaş görüşleri ışığında çözüm önerilerinin kurgulanması

• Kayıt dışılıkla mücadelede GİB ile diğer paydaşlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi

• Tüm paydaşların ortak görüşleri doğrultusunda gerekli mevzuat değişikliklerinin hayata geçirilmesi

Çalıştaya Kamu Kurumlarından ve Sivil toplum örgütlerinden 50 katılımcı davet edilmiştir. Kamu kurumları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı; Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu yer alırken, sivil toplum örgütleri adına temsiliyet olarak önemli katılım ve katkı TÜMDEF-Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu tarafından sağlanmıştır.

Çalıştayda sektörde kayıt dışılığın nedenleri ve önlenmesine yönelik kurumlararası işbirliği imkanları değerlendirilmiş ve özellikle kurumlar arasında veri paylaşımı üzerinde durulmuştur.

Bu çerçevede Risk Analizi Genel Müdürlüğü Sağlık Sektöründe Risk Analizi Süreci; TİTCK Tıbbi Cihaz ve İlaç Sektöründe Piyasa <gözetim ve Denetimi, PWC Dolaylı Vergi Hizmetleri Tıbbi Cihazlarda KDV Uygulamaları, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sektöründe Sigorta Kapsamı ve Geri Ödeme Süreçlerinde Kayıt Dışılık, GİB Özel Hastanelerde Çalışan Doktorların Vergilendirilmesine İlişkin Tereddütler, VDK da Sağlık Sektöründe Vergi Denetimi konulu sunumlar yapmıştır.

Sunum sonlarında sunumlar ile ilgili değerlendirme/tartışmalar yapılmış; çalıştayın son gününde de konular grup çalışmaları şeklinde tartışılmıştır.

PwC Türkiye ”

Belge: GİB Sağlık ve Tıbbi Cihazlar Sektörü 2. Çalıştay Taslak Programı.docx.pdf (89.8 KB)