Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği 11.03.2021/31420

Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Sayı 2021-99 EK 1 genel-urun-guvenligi-yonetmeligi-RG 1.docx (31.8 KB)