Gümrük Yönetmeliği Değişikliği Hakkında 01.11.2020

Sayın Üyemiz;

Gümrük Yönetmeliği

RG. 07.10.2009/27369 1. Mükerrer

Kurum: Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 07.10.2009

Son Değişiklik Tarihi: 01.11.2020

Bu Sürümün Yürürlük Tarihi: 31.10.2020 - 30.12.2020

31.10.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikte Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklık getirmektir .Bu Yönetmelik, gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Sadece değişen maddeler gösterilmekte olduğu bir önceki Sürüm 47 ile Sürüm 48 karşılaştırmasını EK te bilgilerinize sunarız.

Gümrük Yönetmeliği DEĞİŞİKLİK RG 31.10.2020-2-48.docx (491 KB)

gumruk-yonetmeligi-Sürüm 47 ile Sürüm 48 karşılaştırması-47.docx (26.4 KB)