Gümrükler Genel Müdürlüğü Coronavirüs Tedbirleri İçin Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme 25.03.2020

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından “Coronavirüs Tedbirleri - Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme” hakkında ekli yazı Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir.

Yazı;
Bilindiği üzere, 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 20 nci maddesi ile tebliğ kapsamındaki özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya; 23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) 17 inci maddesinin ikinci fıkrası ile ise tebliğ kapsamı eşyanın ithalat işlemlerine ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrükler Genel Müdürlüğünün yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında kritik eşyanın gümrük işlemlerinin hızla yapılabilmesini teminen, ikinci bir talimata kadar aşağıdaki tabloda yer verilen eşyaya ilişkin tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanma taleplerinin, 16 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 3. maddesinin (a) ila (c) bendlerinde belirtilen eşyadan olup olmadığına bakılmaksızın karşılanması ve eşyanın varış öncesi gümrükleme kolaylığından faydalandırılması gerekmektedir.

GTİP - Eşyanın Tanımı
4015.11.00.00.00 - - - Cerrahide kullanılan eldivenler
9018.39.00.00.11 - - - Serum ve kan verme seti kanülü
9018.39.00.00.17 - - - Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, anjiyografi için
9018.39.00.00.39 - - - Diğerleri
9019.20.00.00.18 - - - Cihazlar

Saygılarımla.

M.Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: [email protected]

Belge: ekyazi.pdf (201 KB)