Günümüzde İş Sağlığı ve Mobil Sağlık Hizmetleri

is-guvenligi-uzmani-660x214-1

İş sağlığı önemli ve dikkat gerektiren bir konudur. İş sağlığı sadece iş güvenliği değil, iş ortamındaki hijyen ve sağlık kriterlerini de kapsar. Bu kavramda kötü çalışma koşullarında çalışan personeller, olumsuz şartlar nedeniyle sağlığından olan işçiler ve üretim de dahil tüm personel barınır.

Tüm personel ve çalışanın hangi sektör ve meslek grubunda olursa olsun, fiziksel ve psikolojik olarak sağlığının korunması gerekir. Çalışma ortamındaki şartlarında buna göre ayarlanması ve düzenlenmesi gerekir.

Günümüzde çalışma hayatında personel ve çalışan sağlığı için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, yapılmaya devam etmektedir. Çalışma hayatındaki bu değişim hem çalışanların verimini artırmakta hem de ekonomiye kazandırmaktadır. Bu yüzden iş hayatında gerekli düzenlemelerin yapılması şarttır.

Çalışma hayatındaki bu hizmetlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi amacıyla iş güvenliği açısından firmalar mobil sağlık hizmetleri altında çalışmaktadır. Bu şekilde birden fazla firma ve şirket aynı hizmeti aynı hızda ve kalitede alacaktır.

Mobil Sağlık Hizmetleri Nedir?

İşyerinde çalışmaya devam eden personelin düzenli muayenelerinin uzman kişiler tarafından yapılmasını kapsar. Bu hizmetlerde görev alan hekimler iş yeri bünyesinde görevlendirilen personellerdir. Daha öncesinde görevlendirilmek için hekimlerin belirli bir eğitimden geçmesi gerekir.

Çalışanların sağlık taramasından geçtikten sonra örnekler ve tahliller incelemeye alınır ve veriler iş yeri hekiminde ve aynı zamanda da çalışanda bulunur.

Sağlık taraması mobilize araçlarla iş yerini giderek kanunda belirtilen tahlil ve incelemelerin yerinde yapılmasıdır. Daha kapsamlı testler ise direkt olarak sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Daha sonra bu veriler iş yeri ile paylaşılmaktadır.

Mobil Sağlık Hizmetleri sayesinde çalışanların sağlığı artık iş yerinin sorumluluğundadır. Aynı zamanda zaman ve üretim kaybını en aza indirerek verimliliği artırır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mobil sağlık araçlarına izin belgesi düzenlenir. Araçta çalışan personellerin de çalışma belgeleri yine il Sağlık Müdürlüğü tarafından verilir ve bu araçlar 6 ayda bir denetlenir.

Sağlık taramasından sonra, durumunda risk görülen çalışanların tedavi süreci başlatılır ve çalışanlar bu süre boyunca izinli sayılır.

Bu taramalardan bazıları ise;

  • Göz muayenesi
  • Koruyucu aşılar
  • EKG
  • Kan grubu testi
  • İdrar testi gibi başlıca tahlih ve testlerden oluşur.

Türkiye’de ise oldukça yaygınlaşan mobil sağlık hizmetleri OSGB firmaları tarafından verilmektedir.