Hasta Alt Bezi Ürününe Göre Raporda ve Reçetede Olması Gereken Tanı Kodları Listesi

Hasta alt bezi, yatan veya mesane problemi yaşayan hastalar için reçete edilen bir üründür. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belli bir kısmı karşılanır. Ödenecek tutar Sağlık Uygulamaları Tebliği’nde yayınlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Nisan 2021 tarihi itibari ile Hasta Alt Bezi için karşılanan tutar A10049 Sut Kodu ile 1,39 + %18 KDV’dir. Yani SGK 1 adet bez için 1,64 TL ödeme yapar.

SGK’nın karşıladığı adet, günde 4 adetten aylık 120 adet, 2 aylık 240 adettir. Reçete ile en fazla 2 aylık ürün alınabilir. Reçetede ne kadar yazıldıysa o kadar bez alınabilir. Düşük adet yazıldıysa, hastanın 240 adede kadar alma hakkı vardır. Örneğin reçetede 120 adet yazıldıysa hasta 240 adet alabilir, ancak 260 adet yazıldıysa yine 240 adet alabilir. 240 adetten fazla bez alamaz.

Sosyal Güvenlik Kurumu ürünün tüm ücretini karşılamaz, belli bir tutarını öder. Arada çıkan farkı hasta kendisi öder. Örneğin 30’lu bir paket bezin fiyatı 60 TL ise, 120 adet bez için hasta 4 paket alacaktır. 4 paketin fiyatı 240 TL’dir. SGK’nın karşıladığı tutar ise adedi 1,64 TL’den 120 adet için 196,80 TL’dir. Hasta sadece arada çıkan 43,20 TL farkı firmaya ödeyerek bezi alabilir.

SUT Kodu: A10049

Ürün/İşlem Adı: HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ

Ödeme Tutarı: 1,39

SUT Kodu: A10118

Ürün/İşlem Adı: ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ

Ödeme Tutarı: 1,08

Sut ödemelerinden faydalanabilmek için raporda olması gereken primer tanı kodları vardır. Hasta alt bezinde ICD-10 kodları ile belirtilir.

İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi

ICD-10 Kodu Tanı
C41.4 Pelvik kemikleri, sakrum ve koksiks malign neoplazmı
C61 Prostat malign neoplazmı
C67.0 Mesane trigonu malign neoplazmı
C67.1 Mesane kubbesi malign neoplazmı
C67.2 Mesane yan duvarı malign neoplazmı
C67.3 Mesane ön duvarı malign neoplazmı
C67.4 Mesane arka duvarı malign neoplazmı
C67.5 Mesane boynu malign neoplazmı
C67.6 Üreterik orifis malign neoplazmı
C67.7 Urakus malign neoplazmı
C67.8 Mesane overlapping lezyonu
C67.9 Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamış
C68.0 Üretra malign neoplazmı
C68.1 Paraüretral bez malign neoplazmı
C68.8 Üriner organların overlapping lezyonu
C68.9 Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamış
C71.9 Beyin malign neoplazmı, tanımlanmamış
C72.0 Spinal kord malign neoplazmı
C72.1 Kauda equina malign neoplazmı
C72.5 Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarının
C72.9 Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış
D43.0 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorial
D43.1 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryal
D43.2 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D43.3 Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.4 Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.7 Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D43.9 Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
D46.0 İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekilde
D46.1 İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte
D46.2 İnatçı anemi, blastların baskın olduğu
D46.3 İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğu
D46.4 İnatçı anemi, tanımlanmamış
D46.7 Myelodisplastik sendromlar, diğer
D46.9 Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamış
E79.1 Lesch-Nyhan Sendromu
E80.0 Herediter eritropoetik porfiri
E80.1 Porfiri kutena tarda
E80.2 Porfiri, diğer
E80.3 Katalaz ve peroksidaz defektleri
E80.4 Gilbert sendromu
E80.5 Crigler-Najjar sendromu
E80.6 Bilirubin metabolizmasının diğer bozuklukları
E80.7 Bilirubin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
F00.1* Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama (G30.1†)
F01.0 Akut başlangıçlı vasküler bunama
F01.1 Multipl enfarktlı bunama
F01.2 Subkortikal vasküler bunama
F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama
F01.8 Vasküler bunamalar, diğer
F01.9 Vasküler bunama, tanımlanmamış
F02.0* Bunama, Pick hastalığında (G31.0†)
F02.1* Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında (A81.0F02.1*)
F02.2* Bunama, Huntington hastalığında (G10†)
F02.3* Bunama, Parkinson hastalığında (G20†)
F02.4* Bunama, İnsan immün yetmezlik virüs [HIV] hastalığında (B22.0†)
F02.8* Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
F03 Bunama, tanımlanmamış
F71.0 Orta zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F71.1 Orta zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F71.8 Orta zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F71.9 Orta zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F72.0 Ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F72.1 Ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F72.8 Ağır zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F72.9 Ağır zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F73.0 Çok ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F73.1 Çok ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F73.8 Çok ağır zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F73.9 Çok ağır zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F78.0 Zeka geriliği, diğer, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F78.1 Zeka geriliği, diğer, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F78.8 Zeka geriliği, diğer, davranış bozulmaları, diğer
F78.9 Zeka geriliği, diğer, davranışta bozulma olmadan
F79.0 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F79.1 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F79.8 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozulmaları, diğer
F79.9 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta bozulma olmadan
F84.0 Çocukluk otizmi
F84.1 Atipik otizm
F84.2 Rett Sendromu
F84.3 Çocukluk çağının diğer disintegratif bozukluğu
F84.4 Mental gerilik ve sterotipik hareketlerle bağlantılı overaktif bozukluk
F84.5 Asperger sendromu
F84.8 Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğer
F84.9 Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamış
G11.1 Erken başlangıçlı serebellar ataksi
G12.0 İnfantil spinal musküler atrofi, tip I [Werdnig-Hoffman]
G12.1 Kalıtsal spinal musküler atrofi, diğer
G12.2 Motor nöron hastalığı
G12.8 Spinal musküler atrofiler ve ilgili sendromlar, diğer
G12.9 Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış
G20 Parkinson hastalığı
G21.0 Malign nöroleptik sendrom
G21.1 İlaca bağlı sekonder parkinsonizm, diğer
G21.2 Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı
G21.3 Postensefalitik parkinsonizm
G21.8 Sekonder parkinsonizm, diğer
G21.9 Sekonder parkinsonizm, tanımlanmamış
G30.0 Alzheimer hastalığı, erken başlangıçlı
G30.1 Alzheimer hastalığı, geç başlangıçlı
G30.8 Alzheimer hastalığı, diğer
G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
G35 Multipl Skleroz
G37.3 Akut transvers miyelit, merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıklarında
G46.0* Orta serebral arter sendromu (I66.0†)
G46.1* Anterior serebral arter sendromu (I66.1†)
G46.2* Posterior serebral arter sendromu (I66.2†)
G46.3* Beyin sapı felç sendromu (I60-I67†)
G46.4* Serebellar felç sendromu (I60-I67†)
G46.5* Saf motor laküner sendrom (I60-I67†)
G46.6* Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67†)
G46.7* Laküner sendromlar, diğer (I60-I67†)
G46.8* Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67†)
G61.0 Guillain-Barre sendromu
G80.9 Serebral palsi, tanımlanmamış
G81.0 Flaksid hemipleji
G81.1 Spastik hemipleji
G81.9 Hemipleji, tanımlanmamış
G82.0 Flaksid parapleji
G82.1 Spastik parapleji
G82.2 Parapleji, tanımlanmamış
G82.3 Flaksid tetrapleji
G82.4 Spastik tetrapleji
G82.5 Tetrapleji, tanımlanmamış
G83.4 Kauda Equina sendromu
G90.3 Multi-sistem dejenerasyon
G91.0 Komunikan hidrosefali
G91.1 Obstrüktif hidrosefali
G91.2 Normal-basınçlı hidrosefali
G91.3 Post-travmatik hidrosefali, tanımlanmamış
G91.8 Hidrosefaliler, diğer
G91.9 Hidrosefali, tanımlanmamış
G93.1 Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış
G93.4 Ensefalopati, tanımlanmamış
G95.8 Spinal kord hastalıkları diğer, tanımlanmış
I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış
I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış
I67.2 Serebral ateroskleroz
I67.3 İlerleyici vasküler lökoensefalopati
I67.4 Hipertansif ensefalopati
I67.5 Moyamoya hastalığı
I67.6 Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu
I67.7 Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış
I67.8 Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış
K50.0 Crohn hastalığı, ince barsak
K50.1 Crohn hastalığı, kalın barsak
K50.8 Crohn hastalığı, diğer
K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış
K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit
K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit
K51.2 Ülseratif (kronik) proktit
K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
K51.4 Kolon psödopolipozisi
K51.5 Mukozal proktokolit
K51.8 Ülseratif kolit, diğer
K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış
K52.0 Gastroenterit ve kolit, radyasyona bağlı
K52.1 Toksik gastroenterit ve kolit
K52.2 Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit
K52.8 Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayan
K52.9 Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamış
K62.2 Anal Prolapsus
K62.3 Rektal Prolapsus
M47.0* Anterior spinal ve vertebral arter kompresyon sendromları (G99.2*)
M47.1 Spondiloz, diğer myelopati ile
M47.2 Spondiloz, diğer radikulopati ile
M47.8 Spondiloz, diğer
M47.9 Spondiloz, tanımlanmamış
M48.0 Spinal Stenoz
M51.0† Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*)
M51.1 Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati ile
M51.2 İntervertebral disk yer değişimi diğer, tanımlanmamış
M51.3 İntervertebral disk dejenerasyonu diğer, tanımlanmamış
M51.4 Schmorl nodülleri
M51.8 İntervertebral disk bozuklukları diğer, tanımlanmış
M51.9 İntervertebral disk bozuklukları, tanımlanmamış
N31.0 Baskılanamamış nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
N31.1 Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
N31.2 Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
N31.8 Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonları
N31.9 Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış
N32.0 Mesane boynu obstrüksiyonu
N32.1 Vezikointestinal fistül
N32.2 Vezikal fistül, başka yerde sınıflanmamış
N33.8 Mesane Bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N35.0 Posttravmatik üretra darlığı
N35.1 Postenfektif üretral darlıklar, başka yerde sınıflanmamış
N35.8 Üretral darlıklar, diğer
N35.9 Üretral darlık, tanımlanmamış
N40.1 Prostatın Büyümesi (Benıgn)
N82.0 Vezikovajinal fistül
N82.3 Vajinanın kalın barsağa fistülü
O66.3 İlerlemeyen doğum, diğer fetüs anormalliklerinden dolayı
Q05.0 Servikal spina bifida, hidrosefali ile
Q05.1 Torasik spina bifida, hidrosefali ile
Q05.2 Lumbar spina bifida, hidrosefali ile
Q05.3 Sakral spina bifida, hidrosefali ile
Q05.4 Spina bifida tanımlanmamış, hidrosefali ile
Q05.5 Servikal spina bifida, hidrosefali olmadan
Q05.6 Torasik spina bifida, hidrosefali olmadan
Q05.7 Lomber spina bifida, hidrosefali olmadan
Q05.8 Sakral spina bifida, hidrosefali olmadan
Q05.9 Spina bifida, tanımlanmamış
Q06.0 Amiyelia
Q06.1 Spinal kord hipoplazi ve displazisi
Q06.2 Diastematomyeli
Q06.3 Konjenital kauda ekuina malformasyonu, diğer
Q06.4 Hidromyeli
Q06.8 Spinal kordun diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları
Q06.9 Spinal kordun konjenital malformasyonu, tanımlanmamış
Q42.0 Rektumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistüllü
Q42.1 Rektumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistülsüz
Q42.2 Anüsün konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistüllü
Q42.3 Anüsün konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistülsüz
Q42.8 Kalın barsağın diğer kısımlarının konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
Q42.9 Kalın barsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, tanımlanmamış kısmının
Q43.1 Hirschsprung hastalığı
Q43.2 Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozuklukları
Q43.6 Rektum ve anüsün konjenital fistülü
Q43.7 Persistan kloaka
Q52.2 Konjenital rektovajinal fistül
Q62.3 Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri
Q64.1 Mesane ekstrofisi
Q64.2 Konjenital posterior üretral valv
Q64.3 Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozu
Q76.4 Vertebranın diğer konjenital malformasyonları, skolyoz ile birlikte olmayan
Q89.8 Konjenital diğer malformasyonlar, tanımlanmış
S06.9 Kafa içi yaralanma, tanımlanmamış
S14.0 Servikal spinal kord konküzyon ve ödemi
S14.1 Servikal spinal kord diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S14.2 Servikal omurga sinir kökü yaralanması
S14.4 Boyun periferik sinirleri yaralanmaları
S14.5 Servikal sempatik sinir yaralanması
S14.6 Boyunun diğer ve tanımlanmamış sinirlerinin yaralanmaları
S24.0 Torasik spinal kord konküzyon ve ödemi
S24.1 Torasik spinal kordun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S24.2 Torasik omurga sinir kökünün yaralanması
S24.3 Toraks periferik sinirlerinin yaralanması
S24.4 Torasik sempatik sinirlerin yaralanması
S24.5 Toraks diğer sinirlerinin yaralanması
S24.6 Toraks tanımlanmamış sinirinin yaralanması
S34.0 Lomber spinal kord konküzyon ve ödemi
S34.1 Lomber spinal kord diğer yaralanması
S34.2 Lomber ve sakral vertebra sinir kökü yaralanması
S34.3 Kauda ekuina yaralanması
S34.4 Lumbosakral pleksus yaralanması
S34.5 Lomber, sakral ve pelvik sempatik sinir yaralanması
S34.6 Karın, bel ve pelvis periferik sinir (lerinin) yaralanması
S34.8 Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer ve tanımlanmamış sinir yaralanması
S37.2 Mesane yaralanması
T09.3 Spinal kordun yaralanması, düzey tanımlanmamış
T91.0 Boyun ve gövdenin yüzeyel yaralanma ve açık yarasının sekeli
T91.1 Omurga kırığı sekeli
T91.2 Toraks ve pelvis diğer kırığının sekeli
T91.3 Spinal kord yaralanması sekeli
T91.8 Boyun ve gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli
T91.9 Boyun ve gövdenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli
Z51.0 Radyoterapi Dönemi
Z51.5 Palyatif bakım