Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (EK-4/D) 19.10.2017

ww

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai.Bşk.Dr.Dilek YILMAZ
E-posta : [email protected]
Tlf:(312) 2078939
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

18/10/2017

DUYURU

SUT EKİ GÜNCEL EK/4-D

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1.6-(5) numaralı maddesinde
“Kurumca katılım payından muaf tutulan hastalıklar, hastalıkları tanımlayan ICD-10
kodları ve bu hastalıklarda kullanılacak ilaçların yer aldığı EK-4/D Listesi, “Hasta
Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-4/D) olarak Kurumun resmi internet
sitesinde yayımlanır.” hükmü bulunmakta olup, ana liste tüm düzenlemeleri içerir
şekilde ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek:1 adet liste

Belge 1: duyuru_19102017.pdf (269.1 KB)

Belge 2: ek_19102017.docx.doc (2.0 MB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_19102017