Hastabaşı Monitörü Contec CMS-6800 Teknik Şartnamesi

image

ST07390 Hastabaşı Monitörü Contec CMS-6800

Hastabaşı Monitörü Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz monitörü kompakt yapıda olup tüm hasta gruplarında, ameliyathanede ve yoğun bakımda kullanılabilmeli; erişkin, pediyatrik ve neonatal hastalarda ölçüm yapabilmelidir.

 2. Cihaz monitörü rahat taşınabilmesi için taşıma kulpu olmalı ve 4 kg geçmemelidir.

 3. Cihaz monitörü en az 8 inç boyutunda ve 800x600 çözünürlükte renkli LCD ekrana sahip olmalıdır.

 4. Cihaz monitöü aynı anda 6 dalga gösterimine uygun olmalıdır.

 5. Cihazda çoklu dil seçeneği olmalı, istendiğinde Türkçe dil seçeneğinde kullanılabilmelidir.

 6. Cihaz 220V/50 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışabilmeli ve şehir şebeke cereyanındaki ±10V değişikliklerden etkilenmeyecek bir düzeneğe sahip olmalıdır.

 7. Cihaz üzerinde NIBP ölçümü, print, dondurma, menü, alarm susturma gibi işlevler için özel tuşlar bulunmalıdır.

 8. Cihazda ana ekran üzerinden ölçülen değerlerin dalga formları, sayısal değerleri, alarm durumu, batarya durumu, saat/tarih, yatak numarası, hasta tipi, cinsiyeti ve kan grubu bilgileri takip edilebilmelidir.

 9. Cihaza hasta bilgileri; Bölüm, hasta no, yatak no, ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, hastane kabul tarihi, boy, kilo, kan grubu ve doktor ismi girilebilmelidir.

 10. Cihaza yenidoğan, çocuk ve yetişkin olarak birer adet profil kaydı yapılabilmeli, istendiğinde fabrika ayarlarına kolaylıkla geri dönülebilmelidir.

 11. Cihazın 480 saatlik trend grafik özelliği olmalı, çözünürlük 1, 5, 10 dakika olarak ayarlanabilmeli ve grafiğe istenildiğinde zoom yapılabilmelidir. Bu grafik üzerinden bir imleç yardımıyla incelenmek istenen grafiğin üzerine gelinerek sayısal değerler incelenebilmelidir. Trend tablosunun çıktısı alınabilmelidir.

 12. Cihazın trend grafiği dışında ölçülen sayısal değerlerin trend tablosu da incelenebilmeli, çözünürlük; 1, 5, 10, 30, 60 dakika olarak seçilebilmelidir. İstendiğinde trend tablosunun çıktısı alınabilmelidir.

 13. Cihaz en az 1000 NIBP ölçümü (Sistolik, Diyastolik ve Ortalama) saat ve tarih ile beraber kaydedilmelidir.

 14. Cihaz teknik alarmların ve fizyolojik alarmların kaydedildiği biribirinden bağımsız alarm kayıt bölümü olmalı, cihaza girilen zaman aralıklarında ki ölçümleri gösterebilmelidir.

 15. Cihaz monitörün uzaktan rahatlıkla takip edilebilmesi için büyük font ekran modu olmalıdır.

 16. Cihaz monitörün oxy-CRG ekran modu olmalı, bu ekran modunda HR, SPO2 ve RR dalga formları takip edilebilmelidir. Oxycrg tablosunda ki süre 1, 2, 3, 4 dakika olarak ayarlanabilmelidir.

 17. Cihaz ana ekran üzerinden ilgili dalga formlarının yanında 2 saatlik minitrend grafikleri yer almalıdır.

 18. Cihazda ekranın bir bölümünü dondurma özelliği olmalıdır. Diğer bölümünde ise sayısal değerler ölçümlerine devam etmelidir.

 19. Cihazın dalga formlarının yerleri kullanıcı isteğine göre değiştirilebilmelidir.

 20. Cihazda daha sade bir ekran görüntüsü için kullanılmayacak olan paremetreler (dalga formu ve sayısal değer penceresi) ana ekrandan kaldırılabilmelidir.

 21. Cihazda ölçülen parametrelerin rengi kullanıcı isteğine göre değiştirilebilmelidir.

 22. Cihazın monitörün saat ve tarih ayarı menü içinden girilebilmelidir.

 23. Cihazda öğrenimi kolaylaştırmak amaçlı DEMO modu bulunmalıdır.

 24. Cihazın monitörü üzerinden başka bir monitörün verilerini inceleme imkanı olmalıdır.

 25. Cihaz monitörünün alarm ve tuş sesi seviyesi birbirinden bağımsız 7 kademede ayarlanabilmeli, tuş sesi istendiğinde kapalı hale getirilebilmelidir.

 26. Cihaz alarm susturma tuşuna basıldığında alarm kullanıcı isteğine göre 1, 2, 3 dakika boyunca susturulabilmelidir.

 27. Cihaza ileride istendiği takdirde yazıcı takılabilmeli ve bu yazıcı üzerinde 2 kanal kayıt alınabilmelidir. Kullanıcı çıktısını almak istediği traseleri menü içerisinden seçebilmelidir.

 28. Cihazın yazdırma uzunluğu 8, 16 ve 32 saniye olarak ayarlanabilmelidir. Ayrıca monitörün periyodik yazdırma özelliği olmalı ve bu süre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 180, 120, 240 dakika olarak ayarlanabilmelidir.

 29. Cihazsa yazıcı hızı 25mm/s ve 50mm/s olarak ayarlanabilmelidir ve istendiğinde düz kağıda grid çizebilmelidir.

 30. Cihaza doktor yada hemşire acil bir durumda trend tablosuna güncel olarak işeret koyabilmelidir.

 31. Cihazsa monitöre tanımlı 10 adet ilaç ismi olmalıdır. İlaç doz hesaplaması mümkün olmalı ve titrasyon tablosu oluşturulabilmelidir.

 32. Cihaz monitör defibrilatör ve koter korumalı olmalıdır. Ekran filtreleme sistemi olmalı monitör, cerrahi ve tanı olarak toplam 3 farklı filtre modu bulunmalıdır.

 33. Cihazın hastabaşı monitörü elektrik kesilmelerinde en az 90dakika tüm fonksiyonları ile çalışma sağlayacak dahili batarya sistemi bulunmalıdır.

 34. Cihazda her parametre için ayarlanabilir alarm limitleri olmalıdır bu parametreler ile alakalı alarm durumu açılıp kapatılabilmelidir.

 35. Cihan ölçülen parametrelere ait 3 farklı alarm tipi olmalı ve 3 farklı ses ile kullanıcıyı uyarmalıdır.

 36. Cihazda aritmi analizi yapılabilmelidir. Monitör 13 farklı aritmi olayını hafızasına kaydetmeli ve istenildiğinde geri çağırılabilmelidir.

 37. Cihaz monitör ST analizi yapabilmeli, ISO ve ST çizgileri kullanıcı tarafından belirlenebilmelidir.

 38. Cihaz ile ölçülen EKG parametresine ait özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır;

a. HR alarm limitleri 15-300 bpm aralığında ayarlanabilmelidir.
b. HR değeri EKG ve SPO2 üzerinden ölçülebilmelidir.
c. 3 lead ve 5 lead EKG kablosu standart olarak kullanılabilmelidir.
d. EKG tarama hızı 12.5 mm/sn, 25mm/sn ve 50mm/sn olarak seçilebilmelidir.
e. EKG kazancı 0.25x, 0.5x, 1x, 2x olarak seçilebilmesi ve dalga formu yanında 1mV’luk kalibrasyon sinyali takip edilebilmelidir.
f. Ekran da kalp atım göstergesi olmalıdır ve atım sesi seviyesi 8 kademeli olarak ayarlanabilmelidir.
g. Kalp-pili algılaması olmalıdır.
h. EMG filtresi bulunmalı böylece hastanın kaslarından kaynaklanan parazitlenmeler engellenmelidir.
i. Kalp atımına bağlı olarak sesin değişeceği pitch ses tonu seçimi olmalıdır.
j. Ana ekran üzerinden takip edilmek istenen EKG derivasyonu I, II, III, aVR, aVF, AVL, V olarak kullanıcı tarafından seçilebilmelidir.
k. Diğer ölçüm parametreleriyle beraber aynı anda en az 2 ayrı EKG derivasyonu izlenebilmelidir.
l. ST alarm limitleri 2.00 ile -2.00 olarak ayarlanabilmelidir.

 1. Cihaz ile ölçülen SPO2 parametresine ait özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır;

m. SpO2 değeri parmağa takılan prob ile ölçülmelidir.
n. SpO2 alarm limitleri % 0 ~ %100 arasındaayarlanabilmeli ve doğruluk oranı ±%2 olmalıdır.
o. PR alarm limitleri 0-250 bpm aralığında ayarlanabilmelidir.
p. SpO2 tarama hızı 12.5mm/sn ve 25mm/sn olarak seçilebilmelidir.
q. Daha doğru bir sonuç elde edebilmek için SPO2 ortalama ölçüm süresi 4, 8, 16 saniye olarak seçilebilmelidir.
Cihaz ölçülen SOLUNUM parametresine ait özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır;
r. Solunum sinyali ve solunum değeri ekranda izlenebilmelidir.
s. Solunum, LL-RA torasik empedans yöntemi ile ölçülmelidir.
t. Ayarlanabilir alarm limitleri 0 ~ 150 soluk/dakika aralığında olmalıdır.
u. Solum tarama hızı 6.25mm/sn, 12.5mm/s ve 25mm/sn olarak seçilebilmelidir.
v. Solunum kazancı 0.25x, 0.5x, 1x, 2x, 4x olarak seçilebilmelidir.
w. Cihazda apne alarmı bulunmalı, 10 ~ 40 saniye arasında ayarlanabilir olmalıdır.
Cihaz ile ölçülen NIBP parametresine ait özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır;
x. Monitör yetişkin, çocuk ve neonatal hastaların sistolik, diyastolik ve ortalama kan basınç değerini kola takılan bir manşon ile non-invasive olarak ölçümlemelidir.
y. Hasta tipine göre manşon basıncı otomatik olarak ayarlanmalıdır. Ayrıca hasta güvenliği açısından maksimum şişirme basıncı limiti konulabilmelidir.
z. Osilometrik yöntem ile ölçüm yapmalıdır.
aa. Cihaz ölçüm serasında arıza, kaçak ya da aşırı basınç durumlarında ikaz vermelidir.
bb. Sistolik, diyastolik ve ortalama ölçümler için ayrı ayrı alt ve üst alarm limitleri ayarlanabilmelidir.
cc. NIBP ölçümü manueli, otomatik ve sürekli olmak üzere 3 farklı modda yapılabilmelidir. Seçilen mod ana ekran üzerinden takip edilebilmelidir.
dd. NIBP penceresi üzerinden anlık manşon basıncı ve ölçülen değer ile beraber son ölçüm saati takip edilebilmelidir.
ee. Otomatik NIBP ölçüm modunda zaman aralıkları 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 dakika arasında ayarlanabilmelidir.
ff. Sistolik alarm limitleri 10 - 270 mmHg, Diyastolik alarm limitleri 10 – 215 mmHg, Ortalama alarm limitleri 20 – 235 mmHg aralığında ayarlanabilmelidir.
gg. Basınç birimi mmHg ve kPa olarak seçilebilmelidir.
Cihaz ile ölçülen ISI parametresine ait özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır;
hh. Cihaz tek kanal ısı ölçümü yapabilmeli, ekranda ölçüm değeri görülebilmelidir.
ii. Isı alarm limitleri 0°C ~ 50°C arasında ayarlanabilmelidir.
jj. Isı birimi °C ya da °F olarak seçilebilmelidir.
kk. Doğruluk 0.2°C olmalıdır.
ll. Opsiyonel olarak ikinci bir ısı probu alındığı taktirde eş zamanlı iki ölçümleme yapabilmeli, ısı farkı olan ∆t otomatik olarak ekranda görülmelidir.

 1. Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.

a) 5 lead EKG kablosu 1 adet
b) SpO2 parmak probu 1 adet
c) Cilt ısı probu 1 adet
d) NIBP manşonu 1 adet
e) NIBP ara bağlantı hortumu 1 adet
f) Türkçe kullanım kılavuzu 1 adet
g) İngilizce kullanım kılavuzu 1 adet
h) Güç kablosu 1 adet