Hastabaşı Monitörü Contec CMS-7000 Teknik Şartnamesi

Hastaba%C5%9F%C4%B1%20Monit%C3%B6r%C3%BC%20Contec%20CMS7000%20Teknik%20%C5%9Eartnamesi

Hastabaşı Monitörü Teknik Şartnamesi

 1. Monitör kompakt yapıda olup tüm hasta gruplarında, ameliyathanede ve yoğun bakımda kullanılabilmeli; erişkin, pediatrik ve neonatal hastalarda ölçüm yapabilmelidir.

 2. Monitörün rahat taşınabilmesi için taşıma kulpu olmalı ve 4 kg’yi geçmemelidir.

 3. Monitörün en az 12.1” inç boyutunda ve 800x600 çözünürlükte renkli LCD ekrana sahip olması gerekmektedir. Monitör aynı anda 7 dalga gösterimine uygun olmalıdır.

 4. Cihazda çoklu dil seçeneği olmalı, istendiğinde Türkçe dil seçeneğinde kullanılabilmelidir.

 5. Cihaz 220V/50 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışabilmeli ve ±10V değişikliklerden etkilenmeyecek bir düzeneğe sahip olmalıdır.

 6. Cihazın üzerinde NIBP ölçümü, print, dondurma, menü, alarm susturma gibi işlevler için özel tuşlar bulunmalıdır.

 7. Ana ekran üzerinden ölçülen değerlerin dalga formları, sayısal değerleri, alarm durumu, batarya durumu, saat/tarih, yatak numarası, hasta tipi, cinsiyeti ve kan grubu bilgileri takip edilebilmelidir.

 8. Cihaza hasta bilgileri; Bölüm, hasta no, yatak no, ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, hastane kabul tarihi, boy, kilo, kan grubu ve doktor ismi girilebilmelidir.

 9. Cihaza yenidoğan, çocuk ve yetişkin olarak birer adet profil kaydı yapılabilmeli, istendiğinde fabrika ayarlarına kolaylıkla geri dönülebilmelidir.

 10. Cihazın 480 saatlik trend grafik özelliği olmalı, çözünürlük 1, 5, 10 dakika olarak ayarlanabilmeli ve grafiğe istenildiğinde zoom yapılabilmelidir. Bu grafik üzerinden bir imleç yardımıyla incelenmek istenen grafiğin üzerine gelinerek sayısal değerler incelenebilmelidir. Trend tablosunun çıktısı alınabilmelidir.

 11. Cihazda, trend grafiği dışında ölçülen sayısal değerlerin trend tablosu da incelenebilmeli, çözünürlük; 1, 5, 10, 30, 60 dakika olarak seçilebilmelidir. İstendiğinde trend tablosunun çıktısı alınabilmelidir.

 12. Cihaza en az 1000 NIBP ölçümü (Sistolik, Diyastolik ve Ortalama) saat ve tarih ile beraber kaydedilmelidir.

 13. Cihazda teknik ve fizyolojik alarmların kaydedildiği birbirinden bağımsız alarm kayıt bölümü olmalı, bu kayıt bölümü cihaza girilen zaman aralıklarında ki ölçümleri gösterebilmelidir.

 14. Cihazın monitörünün uzaktan rahatlıkla takip edilebilmesi için büyük font ekran modu olmalıdır.

 15. Cihaz monitörünün oxy-CRG ekran modu olmalı, bu ekran modunda HR, SPO2 ve RR dalga formları takip edilebilmelidir. Oxycrg tablosunda ki süre 1, 2, 3, 4 dakika olarak ayarlanabilmelidir.

 16. Cihazda ana ekran üzerinde ilgili dalga formlarının yanında 2 saatlik minitrend grafikleri yer almalıdır.

 17. Cihazda ekranın bir bölümünü dondurma özelliği olmalıdır. Diğer bölümünde ise sayısal değerler ölçümlerine devam etmelidir.

 18. Cihazda dalga formlarının yerleri kullanıcı isteğine göre değiştirilebilmelidir.

 19. Cihazda daha sade bir ekran görüntüsü için kullanılmayacak olan paremetreler (dalga formu ve sayısal değer penceresi) cihaz ana ekranından kaldırılabilmelidir.

 20. Cihazda ölçülen parametrelerin rengi kullanıcı isteğine göre değiştirilebilmelidir.

 21. Cihaz monitörünün saat ve tarih ayarı menü içinden girilebilmelidir.

 22. Cihazda öğrenimi kolaylaştırmak amaçlı DEMO modu bulunmalıdır.

 23. Cihazın monitörü üzerinden başka bir monitörün verilerini inceleme imkânı olmalıdır.

 24. Cihaz monitörün alarm ve tuş sesi seviyesi birbirinden bağımsız 7 kademede ayarlanabilmeli, tuş sesi istendiğinde kapalı hale getirilebilmelidir.

 25. Cihazın alarm susturma tuşuna basıldığında alarm kullanıcı isteğine göre 1, 2, 3 dakika boyunca susturulabilmelidir.

 26. Cihaza ileride istendiği takdirde yazıcı takılabilmeli ve bu yazıcı üzerinde 2 kanal kayıt alınabilmelidir. Kullanıcı çıktısını almak istediği traseleri menü içerisinden seçebilmelidir.

 27. Yazdırma uzunluğu 8, 16 ve 32 saniye olarak ayarlanabilmelidir. Ayrıca monitörün periyodik yazdırma özelliği olmalı ve bu süre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 180, 120, 240 dakika olarak ayarlanabilmelidir.

 28. Yazıcı hızı 25mm/s ve 50mm/s olarak ayarlanabilmelidir ve istendiğinde düz kâğıda grid çizebilmelidir.

 29. Cihaz trend tablosuna doktor yada hemşire acil bir durumda güncel olarak işaret koyabilmelidir.

 30. Cihaz monitörüne tanımlı 10 adet ilaç ismi olmalıdır. Cihazda ilaç doz hesaplaması mümkün olmalı ve titrasyon tablosu oluşturulabilmelidir.

 31. Cihaz monitörü defibrilatör ve koter korumalı olmalıdır. Cihazın ekran filtreleme sistemi olmalı monitör, cerrahi ve tanı olarak toplam 3 farklı filtre modu bulunmalıdır.

 32. Cihaz monitörü elektrik kesilmelerinde en az 90 dakika tüm fonksiyonları ile çalışma sağlayacak dâhili batarya sistemi bulunmalıdır.

 33. Cihazda her parametre için ayarlanabilir alarm limitleri olmalıdır bu parametreler ile alakalı alarm durumu açılıp kapatılabilmelidir.

 34. Cihazda ölçülen parametrelere ait 3 farklı alarm tipi olmalı ve 3 farklı ses ile kullanıcıyı uyarmalıdır.

 35. Cihazda aritmi analizi yapılabilmelidir. Monitör 13 farklı aritmi olayını hafızasına kaydetmeli ve istenildiğinde geri çağırılabilmelidir.

 36. Cihaz monitörü ST analizi yapabilmeli, ISO ve ST çizgileri kullanıcı tarafından belirlenebilmelidir.

 37. Cihazın IBP ve EtCo2 soket girişleri açık olmalıdır, opsiyonel olarak alınan kablolar bağlandığı takdirde bu ölçümleri yapabilmelidir.

 38. Cihazda ölçülen EKG parametresine ait özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır;

 • Cihazın EKG parametresi HR alarm limitleri 15-300 bpm aralığında ayarlanabilmelidir.

 • Cihazın EKG parametresi HR değeri EKG ve SPO2 üzerinden ölçülebilmelidir.

 • Cihazın EKG parametresi 3 lead ve 5 lead EKG kablosu standart olarak kullanılabilmelidir.

 • Cihazın EKG parametresinin EKG tarama hızı 12.5 mm/sn, 25mm/sn ve 50mm/sn olarak seçilebilmelidir.

 • Cihazın EKG kazancı 0.25x, 0.5x, 1x, 2x olarak seçilebilmesi ve dalga formu yanında 1mV’luk kalibrasyon sinyali takip edilebilmelidir.

 • Cihaz ekranında kalp atım göstergesi olmalıdır ve atım sesi seviyesi 8 kademeli olarak ayarlanabilmelidir.

 • Cihazda kalp-pili algılaması olmalıdır.

 • Cihazda EMG filtresi bulunmalı böylece hastanın kaslarından kaynaklanan parazitlenmeler engellenmelidir.

 • Cihazda kalp atımına bağlı olarak sesin değişeceği pitch ses tonu seçimi olmalıdır.

 • Cihazın ana ekran üzerinden takip edilmek istenen EKG derivasyonu I, II, III, aVR, aVF, AVL, V olarak kullanıcı tarafından seçilebilmelidir.

 • Cihazda diğer ölçüm parametreleriyle beraber aynı anda en az 2 ayrı EKG derivasyonu izlenebilmelidir.

 • Cihazda ST alarm limitleri 2.00 ile -2.00 olarak ayarlanabilmelidir.

 1. Ölçülen SPO2 parametresine ait özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır;
 • Cihazda SpO2 değeri parmağa takılan prob ile ölçülmelidir.

 • Cihazda SpO2 alarm limitleri % 0 ~ %100 arasında ayarlanabilmeli ve doğruluk oranı ±%2 olmalıdır.

 • Cihazda PR alarm limitleri 0-250 bpm aralığında ayarlanabilmelidir.

 • Cihaz SpO2 tarama hızı 12.5mm/sn ve 25mm/sn olarak seçilebilmelidir.

 • Cihazdan daha doğru bir sonuç elde edebilmek için SPO2 ortalama ölçüm süresi 4, 8, 16 saniye olarak seçilebilmelidir.

 1. Ölçülen solunum parametresine ait özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır;
 • Cihazdaki solunum sinyali ve solunum değeri ekranda izlenebilmelidir.

 • Solunum, LL-RA torasik empedans yöntemi ile ölçülmelidir.

 • Cihazda ayarlanabilir alarm limitleri 0 ~ 150 soluk/dakika aralığında olmalıdır.

 • Cihazda solum tarama hızı 6.25mm/sn, 12.5mm/s ve 25mm/sn olarak seçilebilmelidir.

 • Cihazda solunum kazancı 0.25x, 0.5x, 1x, 2x, 4x olarak seçilebilmelidir.

 • Cihazda apne alarmı bulunmalı, 10 ~ 40 saniye arasında ayarlanabilir olmalıdır.

 1. Ölçülen NIBP parametresine ait özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır;
 • Monitör yetişkin, çocuk ve neonatal hastaların sistolik, diyastolik ve ortalama kan basınç değerini kola takılan bir manşon ile non-invasive olarak ölçümlemelidir.

 • Cihaz hasta tipine göre manşon basıncı otomatik olarak ayarlanmalıdır. Ayrıca hasta güvenliği açısından maksimum şişirme basıncı limiti konulabilmelidir.

 • Cihaz osilometrik yöntem ile ölçüm yapmalıdır.

 • Cihaz ölçüm serasında arıza, kaçak ya da aşırı basınç durumlarında ikaz vermelidir.

 • Cihaz sistolik, diyastolik ve ortalama ölçümler için ayrı ayrı alt ve üst alarm limitleri ayarlanabilmelidir.

 • Cihazın NIBP ölçümü manuel, otomatik ve sürekli olmak üzere 3 farklı modda yapılabilmelidir. Seçilen mod ana ekran üzerinden takip edilebilmelidir.

 • Cihaz NIBP penceresi üzerinden anlık manşon basıncı ve ölçülen değer ile beraber son ölçüm saati takip edilebilmelidir.

 • Cihazın otomatik NIBP ölçüm modunda zaman aralıkları 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 ve 960 dakika arasında ayarlanabilmelidir.

 • Cihazın sistolik alarm limitleri 10 - 270 mmHg, Diyastolik alarm limitleri 10 – 215 mmHg, Ortalama alarm limitleri 20 – 235 mmHg aralığında ayarlanabilmelidir.

 • Cihaz basınç birimi mmHg ve kPa olarak seçilebilmelidir.

 1. Ölçülen ISI parametresine ait özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır;
 • Cihaz tek kanal ısı ölçümü yapabilmeli, ekranda ölçüm değeri görülebilmelidir.

 • Cihaz ısı alarm limitleri 0°C ~ 50°C arasında ayarlanabilmelidir.

 • Cihaz ısı birimi °C ya da °F olarak seçilebilmelidir.

 • Doğruluk 0.2°C olmalıdır.

 • Cihaza opsiyonel olarak ikinci bir ısı probu alındığı takdirde eş zamanlı iki ölçümleme yapabilmeli, ısı farkı olan ∆t otomatik olarak ekranda görülmelidir.

 1. Her bir cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
 • 5 lead EKG kablosu 1 adet

 • SpO2 parmak probu 1 adet

 • Cilt ısı probu 1 adet

 • NIBP manşonu 1 adet

 • NIBP ara bağlantı hortumu 1 adet

 • Türkçe kullanım kılavuzu 1 adet

 • İngilizce kullanım kılavuzu 1 adet

 • Güç kablosu 1 adet