Hastabaşı Monitörü TMS FX1 Teknik Şartnamesi

Hastabaşı Monitörü TMS FX1

ST07108 Hastabaşı Monitörü TMS FX1

Hastabaşı Monitörü Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz renkli en az 12,1 inç 800x600 piksel çözünürlüğe sahip modüler veya kompakt yapıda monitor olmalı. Monitör en az 8 (sekiz) kanal dalga formu izlenebilmelidir.

 2. Cihaz yenidoğan, çocuk ve yetişkin hastalarda kullanılabilmelidir. Hasta kategorisi seçildiğinde parametreler otomatik olarak ayarlanmış olmalıdır.

 3. Cihaz 100-240 VAC, 50/60 Hz. Şehir şebeke voltajı ile ve şarj edilebilir batarya ile çalışmalıdır.

 4. Cihazın kompakt yapısı içinde en az 1 adet Şarj edilebilen Lityum tipi bataryası olmalı ve en az 2 saat monitörü çalıştırmalıdır.

 5. Cihazda en az 3 kanal Termal Yazıcı standart olmalı ayrıca cihaza opsiyonel olarak, ihtiyaç duyulduğunda, EtCO2 (Sidestream veya Mainstream veya Microstream), termodilüsyon yöntemi ile kardiyak output, Non-Invasive Cardiac Output, BIS(bispectral index) eklenebilmelidir. Ayrıca 12 derivasyon ölçümü standart olarak bulunmalı, istenildiğinde sadece 10 Lead EKG kablosu alınarak 12 derivasyon ölçümü yapılabilmelidir.

 6. Cihazlarda fansız soğutma teknolojisi bulunmalı veya dışarıdan bakıldığında hijyenizasyonu bozmayacak şekilde temizlik gerektirmeyen yapıda olmalıdır.

 7. Cihaz portatif, ağırlığı bataryaları hariç 4 kg’ı geçmemeli, monitör duvara, yatak başına veya hareketli stant üzerine monte edilebilmelidir.

 8. Hastaya bağlanan kabloların girişlerinin tamamı kullanım kolaylığı nedeniyle cihazın yan tarafında ve renk kodlu olmalıdır. Cihazda Türkçe menu mutlaka bulunmalıdır.

 9. Cihazda tüm kontrol ve fonksiyonel anahtarlar ön panelde yer almalıdır. Cihazın, ekran menülerine monitörün kompakt yapısı içinde olan döner düğme ve dokunmatik ekran ile ulaşılmalıdır.

 10. Cihazın ekranı üzerinde alınan parametrelere bağlı olarak; standart parametrelerle aynı anda en az 7 trase ve opsiyonel parametreler eklendiğinde aynı anda en az 8 trase izlenebilmelidir. Traselerin rengi kullanıcı tarafından seçilebilmelidir.

 11. Cihaz ekranı tüm parametreler eklendiğinde (opsiyonel istenenler ücreti mukabil eklendiğinde) en az 7 farklı konfigürasyonda seçilebilmelidir(Standart, Büyük rakam, OxyCRG v.b.)

 12. Tüm Moniterlerde en az 2 dakika alarmlar susturulabilmeli ve alarm susturma süresi kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

 13. Hastabaşı monitörü kablolu ve kablosuz olarak merkezi sistem monitöre bağlanabilecek yapıda olmalıdır.

 14. Cihazın DEMO modu olmalı ve bu özellik yanlış kullanımları önlemek için şifreyle açılmalıdır.

 15. Cihazda kullanıcı tarafından seçilebilen aralıklarda (en az 1,5,10 dak) 72 saatlik hasta parametrelerini grafiksel ve seçilebilen aralıklarda (en az 1,5,10,30,60 dak)72 saatlik numerik şekilde depolayabildiği hafızası (trendi) bulunmalıdır. Ayrıca cihazın 1 ve 5 saniyelik çözünürlükte izlenebilecek 1 saatlik full disclosure grafik trend fonksiyonu bulunmalıdır.

 16. Cihazda neonatal ve pediatrik hastalar için OXY-CRG ekranı bulunmalıdır.

 17. Cihazda ekran görüntüsünü dondurma mekanizması mevcut olmalıdır.

 18. Cihazın ekranında Hasta Adı, tarih ve zamanı bildiren saat sistemi bulunmalıdır.

 19. Cihazda en az Network çıkışı, Hemşire çağrı çıkışı, COM çıkışı en az az 1 adet USB girişi ve SD kart girişi standart olarak bulunmalıdır.

 20. Cihazda ON/OFF düğmesi bir adet olmalı, Tek düğmeyle cihaz açılıp kapatılabilmelidir. Ayrıca bir power düğmesi olmamalıdır.

 21. Cihaz kullanılmadığı durumlarda standby (bekleme) modu bulunmalıdır. Sadece alarm seslerinin kapatılması Kabul edilmeyecektir.

 22. Cihazda ayrı bir hesaplama menüsü olmalı bu sayede hemodinami ve ilaç doz hesaplama, titrasyon tablosu oluşturma özelliği bulunmalı ve en az 10 adeti tanımlı, 5 adeti kullanıcı tarafından seçilebilecek en az 10 adet ilaç girilmiş olmalıdır.

 23. Hemodinamik monitörlerde, Asistol, Ventriküler Taşikardi, Ventriküler Fibrilasyon gibi aritmileri tanımlayabilecek temel aritmi programı olmalıdır. Ayrı bir aritmi ekranı olmalı ve detaylı olarak incelenebilmelidir. Ayrıca monitörlerde sürekli ST segment analizi yapan program bulunmalıdır.

 24. Kullanıcı istediğinde ölçmek istemediği parametreleri (ECG ve SpO2 hariç) kapatabilmeli ve kullanıcıya göre bir konfigrasyonu oluşturmalıdır.

 25. Cihazda standart olarak aynı marka birbirine bağlı hastabaşı monitörlerinin ekran görüntüsünü izleyebilmesi için yatak görünüm modu olmalıdır.

 26. EKG parametresinin Özellikleri

a) Cihazın ana ekranında istenildiğinde en az 7 kanal EKG derivasyon trasesi aynı anda izlenebilmelidir.

b) Cihazın ekranında nabız okunabilmelidir. Nabız EKG , SpO2,IBP, NIBP den alınabilmeli ve tüm ölçümler ekran üzerinde görülmelidir. Kullanıcı Nabız hızını hangi parametreden alınacağını belirleyebilmeli ve hangi parametreden alındığı ekran üzerinde görülebilmelidir. Cihazın Nabız hızını otomatik olarak hangi parametre den alabileceğini kendisinin belirleyeceği bir özelliği olmalıdır.

c) Cihaza hem 3 lead hem de 5 lead EKG kablosu bağlanabilmelidir. Cihaza opsiyonel olarak 12 Lead EKG kablosu takılabilmelidir.Cihazlarda 12 derivasyon izleme özelliği standart olarak bulunmalıdır.Sadece 10 lead EKG kablosu alındığında ölçüme hazır olmalıdır.

d) Monitörde 3 Lead EKG den I, II, III ve 5 Lead EKG den I, II, III, aVF, aVL, aVR, V derivasyonları seçilebilmelidir.

e) Monitörde EKG tarama hızı en az 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sn olarak seçilebilmelidir.

f) Monitörün EKG kazancı en az 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 mm/mv ve auto olarak seçilebilmelidir.

g) Cihaz ST Segment analizini -2.0 ile 2.0 mV arasında yapmalıdır.

h) Cihazda aritmi Analiz programı bulunmalıdır. Cihaz en az 16 adet aritmiyi tanıyabilmelidir. Aritmilerin olma zamanı ve detaylarını gösteren ayrı bir menüsü olmalıdır.

i) EKG dalga formunda defibrilatör ve koter kullanımlarında olabilecek gürültüleri engellemek amacıyla en az 4 farklı filtrasyon bulunmalı ayrıca her cihazla birlikte ayrı bir topraklama kablosu verilmelidir.

 1. HR parametresinin Özellikleri

a) Kalp Atım aralığı en az 15 ile 350 bpm arasında olmalıdır.

b) Kalp Atım değeri EKG, SpO2,NIBP,IBP den alınabilmelidir.

c) Kalp Atım değeri ölçüm doğruluğu ±%1 veya ±1 bpm olmalıdır.

 1. Respirasyon Parametresinin Özellikleri

a) Respirasyon ölçüm aralığı en az 1 ile 150 rpm arasında olmalıdır.

b) Monitörde respirasyon tarama hızı en az 3 farklı değerde mm/sn olarak seçilebilmelidir.

 1. SPO2 Parametresinin Özellikleri

a) Monitörün SpO2 ölçüm aralığı % 0-100 olmalıdır.

b) Cihaz ekranında SpO2 yüzdesi, Pulse rate değeri, Pulse bar ve Perfüzyon indeksi görülebilmelidir.

c) Cihazda Masimo teknolojilerini destekleyen SpO2 özelliği standart olmalıdır.

d) Puls atım ölçüm aralığı en az 20-300 bpm olmalıdır.

e) Puls atım için en az 2 saniye ile 16 saniye arasında ayarlanabilen Alarm Geciktirme fonksiyonu bulunmalıdır. Bu sayede tansiyon manşonu ve SpO2 probu aynı kola takıldığında tansiyon ölçümü esnasında SpO2 alarmını sınırlamalıdır.

f) Monitörde neonatal uygulamalarda daha kolaylık sağlaması amacıyla Masimo ölçüm teknolojisi kullanılmış olmalıdır.

 1. NIBP parametresinin Özellikleri

a) Non-Invasive kan basıncı osilometrik metod ile ölçülmelidir.

b) Non-Invasive kan basıncı manuel, otomatik ve STAT(Sürekli) olarak yapılabilmelidir. Otomatik ölçüm aralığı, en az 1- 480 dak aralığında seçilebilmelidir.

c) Non-Invasive kan basıncı sistolik, diastolic ve mean olarak ölçülebilmelidir.

d) Non-Invasive Kan Basıncı ölçüm aralığı:

 • Yetişkinlerde: en az 10 -270 mmHg
 • Pediatrik: en az 10 -220 mmHg
 • Neonatal: en az 10 -135 mmHg olmalıdır.

e) NIBP ölçümü bittikten sonra sesli sinyal ile kullanıcı uyarılmalıdır.

f) CNAP, DINAMAP,PWTT, ölçüm özelliklerinden en az bir tanesi standart olarak bulunmalı veya opsiyonel olarak eklenebilmelidir.

 1. Isı parametresinin Özellikleri

a) Monitör cilt ve/veya rektal ısıyı ölçebilmelidir.

b) Isı ölçümü birimi 0C veya 0F olarak seçilebilmelidir.

c) Isı ölçüm aralığı en az 0-50 0C arasında olmalıdır.

d) Isı ölçüm aralığı okuma doğruluğu ± 0.1 0C olmalıdır.

e) Cilt, Rektal , Eso gibi ısı etiketlemesi yapılabilmelidir.

f) Cihazda iki kanal ısı kullanıldığında cihaz Delta T değerini hesaplamalı ve ekranda gösterebilmelidir.

 1. IBP parametresinin Özellikleri

a) Cihazda Invasive Kan Basıncı standart olarak en az 2 kanallı olmalıdır.

b) Invasive Kan Basıncı -50 ile 300 mmHg sınırları arasında ölçülebilmelidir.

c) Invasive Kan Basıncı Sistolik, Diastolik ve Mean olarak ölçülebilmelidir.

d) Cihazda Invasive Kan Basıncı en az 8 farklı isimle (ART,PA,CVP,LAP,RAP, ICP,P1,P2 v.b.) etiketlendirilebilmelidir.

 1. Opsiyonel CO2 parametresinin Özellikleri

a) Cihazda CO2 opsiyonel olarak sidestream veya mainstream olarak seçilebilmelidir.

b) CO2 ölçüm aralığı en az 0-150 mmHg olmalıdır.

c) Respirasyon Hızı ölçüm aralığı en az 0-120 resp/dakika arasında olmalıdır.

d) Apnea alarmı en az 10-40 sn arasında ayarlanabilmeli, istenirse kapatılabilmelidir.

e) CO2 ölçüm birimi kullanıcı tarafından en az mmHg ve kpa olarak seçilebilmelidir.

 1. Cihazda görsel ve akustik alarmlar mevcut olmalı, alt ve üst alarm limitleri istenildiğinde tek bir pencereden ayarlanabilmelidir.

36.Cihaz da alarm sesi, kalp atım sesi ve tuş sesi en az 10 farklı kademede ayarlanabilmeli veya kapatılabilmelidir.

 1. Monitöre hasta bilgileri elektronik klavye ile girilebilmelidir. En az Hasta adı, Yatak numarası, cinsiyeti, hasta tipi, pace kullanımı, boyu ve kilosu girilebilmelidir.

 2. Cihazda sesli alarm istendiğinde tek bir butonla en az 2 dakika susturulabilmelidir. Kullanıcının isteğine bağlı olarak alarm susturma süresi ayarlanabilmelidir.

 3. Cihaza aşağıda özellikleri bulunan kaydedici standart olarak bulunmalıdır.

 4. Cihazın kaydedici hızı en az 25 ve 50 mm/saniye olarak seçilebilmelidir.

 5. Kaydedici en az 3 kanaldan dalgaformu basabilmelidir.

 6. Kaydedici termal prensibe göre çalışabilmelidir. Gridli veya gridsiz basım yapılabilmelidir.

 7. Cihaz aynı marka hastabaşı monştörün görüntüsünü ekrana çağrabilmelidir. Bu özellik cihazlarda standart olarak bulunmalıdır.

 8. Cihazla birlikte verilecek olan kablo ve aksesuarları en az aşağıdaki gibi olmalıdır:

 • 3’lü veya 5’li EKG Kablosu, Çok Kullanımlık 1 Adet
 • SPO2 Ara Kablosu, Çok Kullanımlık 1 Adet
 • SPO2 Parmak Sensörü, Çok Kullanımlık(yenidoğan) 1 Adet
 • NIBP Manşon Yetişkin Çok Kullanımlık 1 Adet
 • NIBP Manşon Pediatrik Çok Kullanımlık 1 Adet
 • NIBP Manşon Yenidoğan Çok Kullanımlık 1 Adet
 • Cilt Isı Probu, Çok Kullanımlık 1 Adet
 • Rektal veya esofagel ısı probu 1 Adet
 • IBP Ara kablosu 2 Adet
 • IBP Tranduser 2 Adet
 • Güç kablosu 1 Adet
 • Türkçe Kullanım Kılavuzu 1 Adet
 • Her cihaz için duvar askı aparatı 1 Adet
 1. Hasta takip ve parametre monitöründe;
 • EKG
 • İki kanal İnvaziv kan basınç ölçümü
 • Non-invasiv kan basınç ölçümü
 • İki adet ısı ölçümü
 • SpO2 (Masimo teknolojisiyle çalışan)
 • Solunum sayısı
 • Kalp ritmi ölçümü ECG, SpO2,IBP ,NIBP üzerinden yapılabilmelidir.